Åpenhet om lønninger hadde kostet lite, men gitt mye

Jeg har søkt på jobber som til slutt viste seg ikke å betale nok til at det var verdt å bruke tiden på søknaden. Da har jeg kastet bort både min og arbeidsgiverens tid, skriver student Svein Olav Sæter.

Som snart ferdig utdannet har jeg begynt å se etter jobb. Hvorfor informerer ikke arbeidsgiverne om lønn?

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Etter 4,5 år på Blindern er jeg snart ferdig utdannet samfunnsøkonom. Sammen med alle andre på kullet mitt har jeg begynt å se etter jobb å gå til etter studiet. Sammen med alle andre på kullet er jeg også frustrert over hvor lite åpent næringslivet er om hva man som arbeidstager får betalt for tiden man legger igjen på jobb.

I stillingsutlysningene som ligger ute, skrytes det av supert arbeidsmiljø, spennende oppgaver og en større mening med livet. Hvor mye man får i lønn, snakker de ikke like høyt om. Noen få ymter frempå om at lønnen er «konkurransedyktig». Andre unnlater å si noe i det hele tatt.

Nærigslivets koketteri

Når jeg skal søke på jobb, er det da enda vanskeligere å prioritere mellom de forskjellige jobbene enn det trenger å være.

Dette koketteriet er heller ikke særlig effektivt. Jeg har søkt på jobber som til slutt viste seg ikke å betale nok til at det var verdt å bruke tiden på søknaden. Da har jeg kastet bort både min og arbeidsgiverens tid.

Alt snakket om «konkurransedyktig» lønn er heller ikke bra for konkurransen. Hvis bedrifter hadde vært åpne og ærlige om hvor mye de betaler i lønn, hadde de mest produktive (og de som da er i stand til å betale høyest lønn) fått de beste søkerne. Mens de som ikke klarer å konkurrere på lønn, hadde endt opp med færre (eller ingen) kvalifiserte søkere.

Det er bra for innovasjon og det mest effektive for samfunnet sett under ett.

Reduserer lønnsforskjellen mellom kvinner og menn

Et kanskje enda viktigere poeng er at hemmelighetshold om lønninger ser ut til å forsterke lønnsforskjellen mellom kvinner og menn.

Erfaring fra Danmark, hvor arbeidsgivere må rapportere om lønn blant menn og kvinner, viser at lønnsforskjellen gikk ned med 6,8 prosent når arbeidsgivere var åpne om hva lønnen var.

Data fra USA finner samtidig at arbeidsgivere som er åpne om lønn, ikke har noen lønnsforskjell mellom kvinner og menn. Mens hemmelighetsfulle arbeidsgivere betalte kvinner mindre enn menn.

Vi vet ikke sikkert hva grunnen er. Kanskje lønninger avhenger mindre av individuelle forhandlinger. Eller kanskje det blir lettere å følge med på lønnsutviklingen og ikke falle bakpå. Resultatet er likevel det samme: Åpenhet om lønn er et godt likestillingstiltak.

Lave eller ingen kostnader

Kostnadene ved en slik praksis er også minimale. Dette er informasjon som bedriftene allerede sitter på. Hvis man er bekymret for at det skal bli for byråkratisk, kan man også enkelt innføre et «bunnfradrag» som sier at kun arbeidsgivere med mer enn ti arbeidere trenger å opplyse om lønn i stillingsutlysninger.

Åpenhet om lønninger i stillingsutlysninger bør interessere en arbeidervennlig regjering. Det kan bety mye for den enkelte arbeidssøker og potensielt øke effektiviteten merkbart for hele økonomien.