Stolleken i politiet fortsetter

I forrige uke ble Beate Gangås utnevnt til PST-sjef. Igjen skjer det at toppstillinger i politi fylles med ledere internt fra politiet, skriver Kjell Stamnes.

Det er grunn til å stille spørsmål ved rekrutteringspolitikken som følges.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

I forrige uke ble Beate Gangås utnevnt til PST-sjef. Hun er i dag politimester i Oslo. Igjen skjer det at toppstillinger i politi fylles med ledere internt fra politiet. Det er ikke mange år siden vi hadde følgende lederansettelser: Benedicte Bjørnland ble ny politidirektør. Hun var da leder for PST. Hans Sverre Sjøvold, som da var politimester i Oslo, etterfulgte henne som ny PST-sjef. Beate Gangås, som kom fra en lederstilling i politi, ble ny sjef i Oslo. Denne stolleken har også kjennetegnet rekruttering til topplederstillinger i politiet tidligere. Politiet har over flere år ikke levert resultater i henhold til mål og forventninger.

Vi har også sett flere eksempler på ukultur i etaten de siste årene. Det er derfor grunn til å stille spørsmål ved den rekrutteringspolitikken som følges. Jeg tror befolkningen, som politiet skal betjene, er tjent med å få nye ideer og nytt blod inn i ledelsen når man skal rekruttere til toppstillinger i etaten. Politiet må levere langt bedre når det gjelder mål og forventninger, og det må kulturendringer til der hvor det er nødvendig. Hvis ikke, vil tilliten til politiet svekkes.

Kjell Stamnes, Bærum