Rettferdig fordeling av helsekronene

Når legemiddelselskapet krever en pris for ett legemiddel tilsvarende et årsbudsjett til et lokalsykehus, sier det seg selv at det vil gå utover andre pasientgrupper, skriver Ingvild Kjerkol (Ap).

Innfører vi en ekstra dyr medisin, må andre poster i helsebudsjettet nedprioriteres.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Vi ønsker å tilby norske pasienter nye og effektive legemidler raskt. Det krever at legemiddelindustrien tar ansvar og tilbyr fornuftige priser. Samtidig skal vi gjøre vårt for å forenkle og forbedre systemet som innfører nye metoder i sykehusene.

Jeg er enig med Pasientoppropet (Aftenposten 24. april) i at norske pasienter bør få tilgang til den beste behandlingen så raskt som mulig, men som de skriver: Innfører vi en ekstra dyr medisin, må andre poster i helsebudsjettet nedprioriteres.

En lang og krevende forhandlingsprosess

Pasientoppropet nevner den effektive medisinen Kaftrio som eksempel der myndighetene «nøler» med innføring. Sykehusene, gjennom Beslutningsforum, har hele tiden hatt som mål å kunne tilby denne behandlingen. Men når legemiddelselskapet krever en pris for ett legemiddel tilsvarende et årsbudsjett til et lokalsykehus, sier det seg selv at det vil gå utover andre pasientgrupper. Det måtte en lang og krevende forhandlingsprosess til før legemiddelet ble godkjent for norske pasienter.

Jeg er overbevist om at bedre dialog mellom aktørene i systemet og legemiddelselskapene vil bidra til raskere prosesser.

Systemet for innføring av nye metoder og legemidler kan og skal forbedres. Derfor har jeg gitt flere oppdrag:

  • Styrke involveringen av pasientorganisasjoner og fagpersoner.
  • Legge til rette for bedre håndtering av medisinsk utstyr i systemet.
  • Korte ned tidsbruken i systemet.
  • Sikre mer åpenhet og tillit rundt vurderingene og beslutningene som tas.

Dette er basert på en evaluering der mange aktører, også pasientorganisasjoner, har gitt gode innspill.

Må samarbeide med andre land

Ventetiden på dokumentasjon fra industrien utgjør en stor del av behandlingstiden. Proba, som står bak evalueringen, mener det kan skyldes at leverandørene ikke prioriterer et lite land som Norge.

Det er derfor avgjørende at vi samarbeider med andre land. Både for å sikre dokumentasjon på et tidligere tidspunkt, og fordi vi står sterkere sammen i prisforhandlingene.

Vi har et felles mål: at norske pasienter får tilgang til nye, virksomme legemidler til en fornuftig pris så raskt som mulig.