Samlivskurs står i fare for å opphøre. Det er en katastrofe.

Audun Lysbakken (SV), statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) under en pressekonferanse i Vandrehallen på Stortinget etter at partiene kom til enighet i forhandlingene om statsbudsjettet.

De senere årene har slike tiltak nådd ut til titusenvis av par i alle aldre, og mest av alt til småbarnsforeldre og par som venter sitt første barn.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Alt det forebyggende arbeidet innenfor samlivsfeltet vil stoppe opp fra årsskiftet hvis budsjettforliket mellom regjeringen og SV blir godkjent i Stortinget.

Det er nemlig foreslått å kutte de om lag 30 millioner kronene som årlig har utgjort de såkalte tilskuddsmidlene til samlivsstyrkende tiltak.

Dette er to små poster på budsjettet. De utgjør et så lite kutt at det har gått under radaren for de aller fleste. Kanskje har heller ikke partiene som er blitt enige om dette kuttet, helt skjønt hva det faktisk vil innebære.

Ikke mulig å opprettholde

La oss håpe at det nærmest er en glipp. Småpenger som ingen helt har forstått betydningen av. Og at de på tampen innser hva de er i ferd med å gjøre. For dette er ikke mindre enn en katastrofe for det forebyggende familiearbeidet i Norge.

Det vil blant annet innebære at praktisk talt alle samlivskurs kommer til å opphøre.

La oss håpe at det nærmest er en glipp

Det gjelder også tilbud som retter seg spesielt mot førstegangsforeldre og foreldre som har barn med spesielle behov.

De senere årene har slike tiltak nådd ut til titusenvis av par i alle aldre, og mest av alt til småbarnsforeldre og par som venter sitt første barn. Men fra årsskiftet vil det slik det nå ligger an, være helt slutt på dette tilbudet.

Disse midlene har nemlig gjort det mulig for frivillige organisasjoner, livssynsforeninger og ideelle stiftelser å søke om økonomisk støtte til å utvikle og gjennomføre ulike typer samlivsstyrkende tiltak.

Uten denne støtten fra Bufdir vil det i praksis ikke lenger være mulig for disse organisasjonene å opprettholde innsatsen.

Innleggsforfatterne: Frode Thuen (f.v.), Rune Zahl-Olsen og Sari Kaarina Lindeman.

Korttenkt og uklok prioritering

Vi vet for øvrig at slike forebyggende tiltak kan ha en betydelig positiv effekt.

I noen studier har man påvist en halvering av skilsmisserisikoen for par som har deltatt på samlivskurs. I tillegg kommer økt partilfredshet.

En stor internasjonal litteraturgjennomgang som ble publisert forrige måned, viser at par som har det spesielt vanskelig, ser ut til å ha aller mest nytte av denne formen for hjelp.

Men dette tilbudet står altså nå i fare for å bli rasert.

Utgiftene for samfunnet i kroner og øre vil langt overstige den beskjedne innsparingen

Samtidig vet vi at gode og stabile familierelasjoner er fremmende for den psykiske og fysiske helsen, for både voksne og barn. Det er faktisk en av de aller viktigste beskyttende faktorene mot psykiske og fysiske helseproblemer blant barn og unge. Motsatt er foreldrenes samlivsutfordringer og eventuelle samlivsbrudd en betydelig risikofaktor for utvikling av en lang rekke typer problemer hos barna.

Å rasere muligheten til å drive kostnadseffektivt forebyggende arbeid er derfor en usedvanlig korttenkt og uklok prioritering. Utgiftene for samfunnet i kroner og øre vil langt overstige den beskjedne innsparingen man oppnår ved å ta bort tilskuddsordningene på dette området.