Debatt

Hvor ble det av cyberkrigen?

 • Olav Lysne
  Direktør SimulaMet og professor Oslo Met
 • Haakon Bryhni
  Research Professor, SimulaMet, teknologi-gründer
Det er for tidlig å konkludere hvilken rolle cyberangrep spiller i krigen i Ukraina, skriver innleggsforfatterne.

Det er neppe i Russlands interesse å starte en fullskala cyberkrig med Ukraina.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Forferdelige scener utspiller seg nå i Ukraina. Spekulasjonene om at en fiendtlig maktovertagelse av et moderne land i betydelig grad ville foregå i cyberdomenet uten store menneskelige lidelser, har fått seg et kraftig skudd for baugen.

I Ukraina ser vi cyberangrep på institusjoner og organisasjoner med målsetning om å spre usikkerhet og forvirring. Men cyberangrepene på kritisk infrastruktur og kommandosystemer glimrer først og fremst med sitt fravær.

Betyr dette at vi har overvurdert Russlands evne til å gjennomføre cyberangrep?

Eller betyr det at vi har undervurdert Ukrainas forsvarsevne i cyberdomenet?

Vi har gode indikasjoner på at svaret er «nei» på dem begge.

Årsakene til Russlands forsiktighet

I 2015 klarte Russland å kutte strømmen til 230.000 kunder i Vest-Ukraina.

To år etterpå klarte de å forstyrre banker, flyplasser og jernbane ved bruk av ondsinnet kode som siden fikk navnet «NotPetya».

I 2021 klarte russiske hackere å stenge ned den største oljerørledningen i USA, som en ytterligere bekreftelse på at angrepskapasiteten i cyber-domenet er generelt høyere enn forsvarskapasiteten.

En spekulasjon går igjen. Det er at man i Russland trodde på en rask maktovertagelse, og at det derfor ikke ville være nødvendig å ødelegge infrastruktur de selv ville ha nytte av etterpå.

En annen spekulasjon er at Russland selv har hatt behov for en fungerende ukrainsk infrastruktur for å kunne gjennomføre sine militære operasjoner.

Om dette er riktig, er årsakene til Russlands forsiktighet knyttet til strategiske vurderinger som har vært vanlige også i en ikke-digital tidsalder.

En invasjonsstyrke sprenger ikke en bro de har tenkt å kjøre over. De ødelegger ikke en fabrikk de har tenkt å overta.

Vil kunne gi Russland dyp innsikt

Digitale tjenesters spesielle natur gjør at det også kan være andre årsaker til at russerne er tilbakeholdne.

Det er antatt at russisk etterretning har omfattende muligheter til å avlytte nettene i Ukraina. Dette for eksempel via falske basestasjoner, tapping av fiberkabler eller ved å ha digital tilgang til utstyret som står i de store sentralene.

Dersom antagelsen stemmer, vil en velfungerende digital infrastruktur i Ukraina kunne gi Russland dyp innsikt i hva som rører seg i det ukrainske samfunnet.

Samtidig kan russiske militære avlytte og lokalisere ukrainske styrker som bruker sin egen infrastruktur.

Det vil da kunne fremstå som uhensiktsmessig å slå ut en slik infrastruktur.

Vanskelig å begrense effekten

Cyberangrep har også den egenskapen at det er vanskelig å begrense effekten av angrepet til et lokalt område.

Da Russland brukte «NotPetya»-koden til å forstyrre banker, flyplasser og jernbane i Ukraina i 2015, spredte denne koden seg raskt.

Selv om Ukraina ble hardest rammet, gjorde koden skade over store deler av verden.

Skadevare som ved et uhell rammer kritisk infrastruktur i et Nato-land, kan potensielt ha store konsekvenser, selv om det ikke skjer med vilje.

Det er derfor gode grunner for Russland til å være forsiktig.

Trenger person med PC og netttilkobling

Et ytterligere element er at en cyberkrig skiller seg fra krig i den fysiske verden ved at et vellykket angrep på en nasjon ikke vil kunne svekke nasjonens evne til å gjengjelde.

Et angrep på en flyplass eller senking av et skip vil svekke motstanderens evne til å angripe tilbake.

For å gjennomføre et gjengjeldende cyberangrep som er ferdig utviklet, trenger man en person med en PC og en tilkobling til nettet.

Denne personen kan sitte hvor som helst i verden. Det er langt på vei umulig å slå denne kampevnen ut.

Med den våpenstøtten Ukraina får fra Vesten, vil man fra russisk side frykte at de også vil få tilgang til cybervåpen fra USA.

Det er derfor neppe i Russlands interesse å starte en fullskala cyberkrig med Ukraina.

Lite tyder på manglende angrepskapasitet

Det er for tidlig å konkludere hvilken rolle cyberangrep spiller i krigen i Ukraina.

Mye kan fortsatt skje. Det kan dukke opp informasjon som forandrer bildet av hva som allerede er skjedd.

Det er likevel lite som tyder på at manglende angrepskapasitet er det som gjør at cyberangrep på infrastruktur har spilt en beskjeden rolle.

Andre begrunnelser fremstår så langt som mer sannsynlige.


 • Følg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

 1. Krigen i Ukraina
 2. Ukraina
 3. Skadevare
 4. Krig