Debatt

Norge trenger norske private eiere

Én ting er sikkert: For at Norge skal lykkes, må det være attraktivt å investere i norske bedrifter – for både norske og utenlandske eiere, skriver innleggsforfatterne. Illustrasjonsfoto.

Ingen andre OECD-land har en formuesskatt som Norges. I krisetider som nå blir det ekstra tydelig hvor uheldig den er.

 • Kristin Hofstad
  Konstituert administrerende direktør, SMB Norge
 • Harald Solberg
  Administrerende direktør, Norges Rederiforbund
 • Idar Kreutzer
  Administrerende direktør, Finans Norge
 • Ole Erik Almlid
  Administrerende direktør, NHO
Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I fremtiden vil vår tid bli målt på hvordan vi løser to store oppgaver: Kutte klimagassutslipp og skape jobber. Til begge oppgavene trenger vi bedrifter som skaper de nye løsningene og arbeidsplassene. Eierne deres trenger gode rammebetingelser for å investere i skapende virksomhet.

Bedriftene våre står for tre fjerdedeler av verdiskapingen i Norge. De skaper store inntekter til fellesskapet. Det er bedriftene som gir innbyggerne arbeid, inntekt og tjenester, og som finansierer velferden vår. Bedriftene er bærebjelkene i det norske velferdssamfunnet.

Innen 2030 skal vi halvere klimagassutslippene. Samtidig må vi skape hundretusenvis av nye jobber for å trygge velferden vår. Nøkkelen til begge ligger i bedriftene våre.

Attraktivt å investere

Den typiske norske bedriften er liten eller mellomstor. Og den typiske bedriftseier er en som eier disse små og mellomstore bedriftene.

De fleste bedriftene eies av norske private eiere. Kravet til endring og nyskaping skjerper kravene både til bedriftene og eierne deres. Endring krever ofte ny kapital. Bedriftene trenger at private eiere tør å investere i dem. For de fleste bedriftene betyr dette kapital fra norske private eiere.

Én ting er sikkert: For at Norge skal lykkes, må det være attraktivt å investere i norske bedrifter – for både norske og utenlandske eiere. Da kan vi ikke ha et skattesystem som straffer investeringer i nye løsninger og jobber, og som utsetter norske eiere for høyere beskatning enn utenlandske eiere.

Går glipp av arbeidsplasser

Ingen andre OECD-land har en formuesskatt som Norges. I krisetider som nå blir det ekstra tydelig hvor uheldig den er.

Når norske eiere må betale skatten på arbeidende kapital med oppsparte midler, er resultatet mindre tilgjengelig kapital til nye investeringer og prosjekter. Dermed går vi glipp av nye løsninger og arbeidsplasser.

Norge trenger et mangfoldig privat eierskap som fremmer høy jobb- og verdiskaping i bedriftene. Om vi skal løse de store utfordringene i vår tid, må vi ha et skattesystem som fremmer, og ikke hemmer, investeringer i næringsvirksomhet og arbeidsplasser.


 • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

 1. Formuesskatt
 2. Næringsliv