Debatt

Tillit er viktig. Det står altså mye på spill.

  • Dag Wollebæk
    Dag Wollebæk
    Forsker, Institutt for samfunnsforskning
Stortingspresident Eva Kristin Hansen (bildet) sa til VG at hun var «rede til å gjøre hva som helst». Ett alternativ da er å vise handlekraft og tre tilbake, skriver innleggsforfatteren.

Det vil ikke hjelpe å pusse på regelverket for pendlerboliger. Da har man misforstått hva folk er opptatt av.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Folks tillit til politikere er svært høy i Norge. Tilliten har dype historiske røtter og er robust, men den er ikke usårlig. Kanskje står vi nå ved et kritisk punkt.

Politikeres tillitsverdighet har tre elementer: kompetanse, integritet og om man vil befolkningens beste. Av disse er vi mest tilgivende når det gjelder det første.

Tilliten overlever at politikere gjør menneskelige feil, som når Erna Solberg (H) spiser sushi på Geilo. Den tåler nok også en og annen uærlig politiker som fyller ut falske reiseregninger, så lenge det er et svart får og ikke hele flokken.

Men det som kan sette den alvorlig under press, er en oppfatning om en kultur blant toppolitikere som sår tvil om både integritet og om man tenker mer på seg selv enn dem man skal representere.

Da går tankene fort til kong Salomo og Jørgen Hattemaker. Et feil utfylt Nav-skjema kan få alvorlige konsekvenser for vanlige borgere. Representanter for politiske eliter kan komme unna med å si at de ikke visste hva de gjorde, og er lei seg.

Da utfordres følelsen av at vi er i samme båt, at de representerer oss, at de samme reglene gjelder for alle.

Der tilliten forsvinner, står populister klare

Norge er langt unna situasjonen i USA. Men det er verdt å minne om at Trump kom til makten med et slagord om å «drain the swamp». Der tilliten forsvinner, står populister klare til å fylle tomrommet.

Vi har også sett hvor viktig tillit mellom folk og myndigheter er, under håndteringen av pandemien. Det står altså mye på spill. En opprydning var på overtid selv før stortingspresidentens sak kom opp.

Men man kunne ønsket seg mer handlekraft fra Stortinget. Stortingsdirektør Marianne Andreassen henla saken etter et par timer og henviser til at de skal lage nye regler. De andre partiene unntatt MDG er uvanlig dempet. SV, som ellers ofte værer blod når noen utnytter fellesskapets midler for personlig vinning, var tidlig ute med en tillitserklæring.

Kontrakten mellom borger og storting

Flere partier har vært i søkelyset for slurvete omgang med regler for reiseregninger, etterlønn og pendlerboliger, og Stortingets administrasjon har utformet og håndhevet regelverket. De som skal rydde opp, er i varierende grad selv implisert. Dette setter landet i en vanskelig situasjon.

Stortingspolitikerne er opptatt av hvorvidt de har tillit til presidenten. Men det er ikke det mest sentrale spørsmålet her. Det viktige er hvorvidt folket har tillit til politikerne: Den viktigste kontrakten er mellom borger og storting, ikke representant og president.

Det er riktig at stortingspresidentens sak ikke er unik, slik både presidenten og Stortingets direktør sier. Men dette gjør saken verre, ikke bedre.

Vise handlekraft og tre tilbake

Det kan være nødvendig med en utlufting på Stortinget, fra administrasjon til politisk ledelse.

Det vil ikke hjelpe å pusse på regelverket for pendlerboliger. Da har man misforstått hva folk er opptatt av. Et nytt mannskap og innføring av sterkere kontroll, som gjerne er det man tyr til når et tillitsbasert system bryter sammen, kan være den riktige medisinen.

Stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap) sa til VG at hun var «rede til å gjøre hva som helst». Ett alternativ da er å vise handlekraft og tre tilbake. Dette gjelder uansett hvor uskyldig hun mener hun er, og uansett hvor urettferdig det måtte føles.

Det som har utspilt seg i Stortinget, blir nå av mange oppfattet som et kulturproblem. At noen som ikke er i tvil om hvor de bor, overtar og rydder opp, kan bidra til å bevare tilliten til de demokratiske institusjonene.


  • Følg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Stortingets pendlerboliger
  2. Eva Kristin Hansen