Nye Oslo fengsel kan ikke bli et First Price-fengsel

  • Bjørn Winquist
Hensynet til de innsattes soningsforhold og rehabilitering må være avgjørende for valg av fengselstomt, skriver innleggsforfatteren. Bildet viser Bredtvet kvinnefengsel.

Det er dyrt å holde folk i fengsel. En ny fengselstomt må være tilstrekkelig stor for å sikre god rehabilitering.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Regjeringen har besluttet å flytte Oslo fengsel fra Grønland. I Aftenposten 13. februar gjentar justisministeren at Bredtveit fremstår som det eneste reelle alternativet i Oslo.

Forholdene i dagens Oslo fengsel er svært kritikkverdige. Det skyldes blant annet gammel bygningsmasse, vedlikeholdsetterslep og lite areal. Dette har ført til utstrakt isolasjon av de innsatte. Isolasjon er svært skadelig for den enkelte innsatte. Norges isolasjonspraksis kritiseres regelmessig internasjonalt.

Tiden er overmoden

Oslo fengsel er det fengselet i Norge hvor det begås flest selvmord. Tiden er overmoden for å bygge et nytt og moderne fengsel i hovedstaden. Da må en ny tomt være tilstrekkelig stor for å sikre god rehabilitering. Hvis fengselet underdimensjoneres som følge av uegnet tomt, kan det gå ut over tilbud som luftegård, fellesarealer, besøksrom og skoleplasser.

Slike tilbud er viktige for å sikre tilbakeføring til samfunnet etter endt soning.

Å spare penger på et nedskalert fengsel vil i det lange løp ha større samfunnsøkonomiske kostnader enn å investere i gode soningsforhold. Det er dyrt å holde folk i fengsel. Det beste for den innsatte og samfunnet for øvrig er at tidligere straffedømte kommer seg ut i jobb og tilbakeføres til hverdagslivet etter endt soning. Da må fengselet rehabilitere de innsatte.

Et skikkelig fengsel

Gamle Oslo fengsel ble tatt i bruk i 1851. Dersom nye Oslo fengsel fremdeles skal være i bruk i år 2193 er det avgjørende at det brukes ressurser på et skikkelig fengsel. Det avgjørende kan ikke være kortsiktige økonomiske hensyn eller hva som er praktisk lettest å gjennomføre.

Det er mange viktige hensyn i lokaliseringsdebatten, men man kommer ikke unna at hensynet til de innsattes soningsforhold og rehabilitering må være avgjørende for valg av fengselstomt. Nye Oslo fengsel kan ikke bli et First Price-fengsel.


Vil du delta i Oslo-debatten?
Har du noe på hjertet som du ønsker å dele? Send innlegget ditt til debatt@aftenposten.no.

Her finner du flere debattinnlegg om Oslo, og her kan du lese mer om hvordan du sender inn et debattinnlegg til oss.