Debatt

Saklig - ikke feig

Aftenposten mener det er "ubegripelig" at mandatet til det utvalget som skal granske straffesakene mot Fritz Moen, ikke inkluderer Hålogaland lagmannsretts behandling av spørsmål om gjenopptagelse i 2002.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Da vil jeg gjerne bidra til opplysning. Utgangspunktet er et prinsipp om maktfordeling, som innebærer at domstolene ikke kan styre domstolene i behandlingen av konkrete saker. Samtidig forekommer det at det er behov for i ettertid å undersøke hvordan en sak ble behandlet, slik at vi kan trekke lærdom med hensyn til hva som kan være svake sider ved prosessordningen. Utformingen av et mandat for gransking er en balansegang mellom det som kan fremstå som en overprøving av domstolenes avgjørelse og det som er nødvendig for å kunne trekke lærdom. Blant de forholdene jeg har lagt vekt på, er om den aktuelle domstolsavgjørelsen fortsatt formelt står ved lag, og hvor gammel avgjørelsen er. Om de aktuelle dommerne er i eller utenfor aktiv tjeneste, er i seg selv helt uten betydning. Så langt har jeg ikke registrert at noen har stilt seg uforstående til relevansen og sakligheten av de nevnte kriteriene. Egentlig er det et meget ekstraordinært, men like fullt viktig skritt å granske de fellende domstolsavgjørelsene i Moen-saken.

Les også

  1. En feig minister?

Les mer om

  1. Debatt