Vi er ikke perfekte. Men vi fortjener ikke å bli mistenkeliggjort.

  • Mona Grindrud
    Mona Grindrud
Kongsberg distriktspsykiatrisk senter (DPS) fikk i 2018 kritikk for lovbrudd. Nå svarer Mona Grindrud, avdelingssjef for Kongsberg DPS.

De som jobber i utsatte tjenester på Kongsberg, er også berørte av tragedien.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

I forbindelse med tragedien på Kongsberg er jeg som avdelingssjef for Kongsberg distriktspsykiatriske senter (DPS) blitt sitert på at vi skal snu alle steiner.

Først tror vi nesten ikke dette forferdelige har skjedd, det er vondt å ta innover seg. Så leter vi etter vår rolle. Vi ønsker så inderlig at vi har gjort alt vi skulle.

I dette må vi minne oss på at vi ikke er oss det handler om. Hovedpersonene er de som mistet livet sitt, og de som mistet sine nære.

Viktig å forstå

Vi ser at det letes etter skyldige for den alvorlige hendelsen. Det er blant annet nevnt mulig systemsvikt mellom politi og helsevesen, nedprioritering av alvorlig psykisk syke i psykisk helsevern og tvang versus frivillighet.

Systemsvikt må vi finne frem til. Det er viktig at vi forstår hvorfor og at vi lærer. I kjølvannet av et tilsyn ved Kongsberg DPS som er referert i mediene, har vi jobbet mye med forbedring. Da tilsynet ble gjennomført i 2017, var det for en mindre del av DPS-et, anslagsvis i en seksjon hvor omtrent 20 prosent av våre ansatte har sin arbeidsplass.

Mona Grindrud, avdelingssjef for Kongsberg distriktspsykiatriske senter (DPS).

Ut ifra det avviket vi fikk, benyttet vi da anledningen til å arbeide med forbedring i hele avdelingen. Ble vi bedre? Ja. Ble vi perfekte? Nei. Vi må aldri slappe av, men fortsette å jobbe med åpenhet, retningslinjer, holdninger og praksis.

Risikofylt steinkasting

I disse dager er det mange som leter etter steiner som bør snus. Da er det vanskelig for medarbeidere å oppleve det som om «snudd stein» nå blir kastet mot dem.

Steinkasting er risikofylt, noen kan lett komme til skade.

De som jobber i utsatte tjenester på Kongsberg, er også berørte av tragedien. Noen som naboer, pårørende og venner. Alle som medlemmer i et lokalsamfunn. Vi er profesjonelle, og vi er medmennesker.

Når enkeltmennesker opplever seg mistenkeliggjort eller hengt ut for å gjøre en dårlig jobb, når noen blir kontaktet ute og kritisert, da må vi stoppe opp.

Vi som representerer og arbeider i etater, har et særlig ansvar for det klimaet vi nå skaper.

Det vil aldri bli mening i det som skjedde, men vi skylder både oss selv og pårørende ydmykhet og raushet i tiden fremover. Da er det lettere å snu steinene.


  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Tidslinje for hendelsene