Debatt

Eksamensinstituttet er ikke dødt – lenge leve eksamen

  • Helle Christin Nyhuus
    Helle Christin Nyhuus
    Leder, Norsk Lektorlag
Vi opplever at flere rent prinsipielt nå tar til orde for at eksamen er viktig, skriver Helle Christin Nyhuus.

Det er ingen grunner til å avlyse eksamen for alltid.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Pandemien har satt en stopper for eksamensavviklingen flere år på rad. Aftenposten-kommentator Therese Sollien frykter at konsekvensen kan være at flere ønsker eksamen til livs.

Men vår erfaring er at pandemien har bidratt til økt forståelse for hvorfor eksamen er viktig.

Eksamen med ekstern sensur har høy tillit. Tillit er nødvendig for at samfunnet skal stole på at karakterer sier noe vesentlig om elevenes kompetanse, siden karakterer er grunnlaget for konkurransen i opptaket til videre utdanning.

Gjør lærerne bedre

Eksamen er en ekstern kvalitetssikring i et sluttvurderingssystem som i stor grad er basert på faglærers vurdering. Det gir eleven mulighet til å få en ekstern vurdering av sin fagkompetanse.

Eventuelle systematiske avvik mellom standpunktkarakterer og eksamenskarakterer gir også viktig informasjon til dem som skal vurdere tilstanden og utviklingen i opplæringen.

Eksamen gjør lærerne og lektorene bedre fordi det bidrar til å utvikle deres faglige kompetanse. Alle eksaminatorer/sensorer utvikler god felles vurderingskompetanse gjennom samarbeid med kolleger fra hele landet.

Alternativet er at enkeltlæreren eller den enkelte skole selv bestemmer hvor lista skal ligge.

Viktig brikke

Eksamen gir en pekepinn om hva faget er – også til de ufaglærte. Kombinasjonen av kompetansebaserte læreplaner og lærernes metodefrihet gjør at eksamen får en viktig fagdefinerende rolle.

I en skole hvor vi ikke stiller krav til at alle lærere som underviser, faktisk har studert faget, eller til at lærerne får tilgang til kvalitetssikrede læremidler, er dette viktig.

I høyere utdanning er det eksamen som er vurderingsformen. For elevene er det et selvstendig poeng å være kjent med hva eksamen er, før de eventuelt skal avlegge eksamen på høyere nivå.

Eksamen er en viktig brikke i et helhetlig vurderingssystem. Vi opplever at flere rent prinsipielt nå tar til orde for at eksamen er viktig. Det er ingen grunner til å avlyse for alltid.


  • Følg Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les også

  1. Regjeringen har bestemt seg: Avlyser eksamen dette skoleåret

  2. Therese Sollien: Avlys eksamen – for alltid?

Les mer om

  1. Eksamen
  2. Skole og utdanning