Kan vi lære av Islands covid-19-håndtering? | Dag Svanæs og Steinar Westin

Skal du på ferie til Island, må du testes for covid-19. Det bør også bli obligatorisk ved innreise til Norge, mener innleggsforfatterne.

Vi bør følge Islands eksempel og innføre obligatorisk testing for alle tilreisende og hjemkommende.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Norge har nå åpnet for inn- og utreiser uten karantene for land med under 20 smittede pr. 100.000 de siste to uker. Det tilsvarer et daglig smittetall i Norge på 77 nye smittede pr. dag. Så mange smittede daglig har vi ikke hatt siden 22. april.

Siden snittet i Norge er på ca. syv smittede pr. dag, har mange av landene vi nå har åpnet for, ti ganger mer smitte enn oss. Med mange tilreisende og hjemkommende fra disse landene øker smittetrykket her hjemme, med stor fare for lokale oppblomstringer av smitte.

Island tester ved grensen

Island har valgt å løse dette problemet med obligatorisk testing ved grensen av alle tilreisende og hjemkommende fra land med høyere smittenivå enn dem. Island har de siste to ukene testet 23.100 personer ved grensen. Av disse har syv testet positivt, tilsvarende 30 smittede pr. 100.000.

Det er ikke lett å estimere hvor mange grensepasseringer vi vil ha i Norge fremover. Med store usikkerheter kan vi anta behov for ca. 10.000 tester pr. dag for turister og hjemvendte nordmenn. Hvis vi bruker tallene fra Island som utgangspunkt, gir dette i snitt tre smittede pr. dag som kan fanges opp ved testing ved grensen, og som ellers ville ha smittet andre videre i Norge.

Innleggsforfatterne: Steinar Westin, professor emeritus i sosialmedisin, NTNU (t.v.) og Dag Svanæs, professor i informatikk, NTNU.

Importsmitte lagrer seg opp

Tre smittede pr. dag høres ikke mye ut. Problemet er at med reproduksjonstallet R rundt 1, slik helsemyndighetene nå sier er situasjonen, vil de tre smittede smitte tre nye, og dette vil fortsette til vi får en vaksine. Det samme gjentar seg dagen etter. Denne smitten vil ikke forsvinne, men vil lagre seg opp og føre til at antall smittede øker fra dag til dag.

Frem til jul vil vi kanskje ha 300 smittede til enhver tid som resultat av importert smitte. Med en dødelighet på 0,6 prosent gir det ved slutten av året to døde pr. uke grunnet importsmitte. I tillegg kommer et stort antall sykehusinnleggelser og mange pasienter med store senskader.

Et mer skremmende scenario enn to døde pr. uke er at R stiger over 1, og vi mister kontrollen på smitten. Dette skjer nå i en rekke land der man opplever en såkalt «andre bølge».

Samfunnskontrakten skal gi trygghet

Vi anbefaler at vi lærer av Island og satser på testing ved grensen for å begrense importsmitte.

Hvis hver test koster 1000 kroner inklusive arbeidstimer for dem som utfører testene, vil obligatorisk grensetesting koste 1,5 milliarder kroner i utgifter for staten ut året. Er dette en pris vi bør være villig til å betale for å demme opp for importsmitte?

En viktig del av samfunnskontrakten mellom staten og borgerne i Norge er at dette skal være et trygt land å leve i. Den pågående covid-19-pandemien har gjort mange utrygge. Samfunnskontrakten tilsier at i en krisesituasjon er det statens oppgave å gjøre det som er mulig, for å gjenskape reell trygghet ved å beskytte befolkningen mot farer som truer.

Med dette som bakteppe mener vi 1,5 milliarder kroner ut året er en rimelig pris å betale for å bidra til å bevare den tryggheten mot smitte, som vi har opparbeidet gjennom den nasjonale dugnaden.


Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter