Debatt

Kort sagt, tirsdag 10. mars

 • Debattredaksjonen

Kvinnedagen og menns problemer. Behandling for tvangslidelse. Byrådet og boikott av israelske varer. Norske bistandsmidler. Dette er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Det er kvinnedag en dag i året

Anki Gerhardsen oppfordrer kvinner og jenter til å bruke kvinnedagen til å se gutter og menn. Jeg begynner å bli lei falske motsetninger mellom feminisme og menns problemer. Menns problemer tåler en diskusjon på egne premisser uten å reduseres til feminismens antitese.

Vi tror ikke menns liv er en dans på roser. Men en av ti kvinner opplever voldtekt. Antall kvinner som lever med vold går ikke ned, krisesentrene blir færre. Kjønnsforskningen er under press i Europa.
Se videre til 8. mars-parolene. De handler om abort, universell utforming, kvinnehelse, kvinnedrap. Kvinnedagen handler om solidaritet, kvinners utfordringer og frigjøring – om et bedre samfunn for alle. Vi kan gå for mennesker på flukt, der vi vet at kvinner og barn er særlig utsatt.

På side én i Det annet kjønn skriver Simone de Beauvoir: «Emnet er irriterende (...) det er ikke nytt». Et eget rom av Virginia Woolf: «det kan umulig ha vært en tid så støyende kjønnsbevisst som vår».

Feminismens historie er preget av repetisjon. La oss slippe den forslitte «kjønnskampen» på kvinnedagen. Året er langt.

Hanne Linn Skogvang, redaktør i tidsskriftet Fett


Takk til helsevesenet for behandling mot tvangslidelse

Nylig deltok jeg på et firedagers intensivopplegg i regi av helsevesenet. Målet var å behandle min og andre pasienters tvangslidelse.

Å leve med tvang er utmattende – livet blir kapret av ritualer og påtrengende tanker. Kanskje uforståelig for andre, men altoppslukende for den det gjelder. Tid, tankekraft og energi går med til å regulere angst gjennom tvangshandlinger og tanker. Gjennom fire dager jobbet vi systematisk med eksponering og endring. Målet er å ta livet tilbake.

Selve opplegget er ekstremt tøft – man utsetter seg for alt som tvangslidelsen ikke vil. Men man gjør det på egne premisser, med støtte av et kompetent og dedikert team. Man får skreddersydd behandling og en egen terapeut som har ett mål: å hjelpe deg. Fagkunnskap pakkes inn i forståelig terapi som endrer tanker og handling.

I ettertid av behandlingen ser jeg hvor heldig jeg har vært og hvor takknemlig jeg er for den hjelpen jeg har fått. Måten man blir ivaretatt på, selve opplegget og ressursene som stilles til rådighet er nesten ikke til å tro. I en hverdag der helsevesenet kanskje mottar mest kjeft, har jeg derfor lyst til å rette en stor takk til Oslo universitetssykehus og norsk helsevesen.

Forhåpentlig er resultatet at jeg og andre kan leve livet uten tvang, og dermed bidra med hele oss til samfunnet. Derfor håper jeg også at helsevesenet fortsetter å videreutvikle dette opplegget. Samtidig håper jeg at andre som vurderer å oppsøke hjelp tør å ta steget, og at de får like god hjelp som jeg fikk.

Innsenderen ønsker å være anonym. Aftenposten kjenner vedkommendes identitet.


Oslo kommunes utenrikspolitikk

Som ventet hadde ikke byråd Einar Wilhelmsen ett holdbart argument eller én folkerettslig henvisning i sitt svar 6. mars til mitt innlegg om Byrådets forslag til boikott av israelske varer. Det må bety at han ikke har noen.

Oslo kommune kjøper meg bekjent ikke varer og tjenester fra Israel i det hele tatt, men benytter seg av andres import av varer. Hva med deres datamaskiner og mobiltelefoner fulle av elektronikk fra Israel, eller sykehusenes bruk av høyteknologi fra Israel? Boikottes dette? Vil han boikotte vaksine mot korona hvis Israel er først ute med den? Neppe. Han ber altså næringslivet i Oslo droppe forbruksvarer fra Israel. Dette er ideologi, og det er skjult antisemittisme.

Nå skylder han også på menneskerettighetsbrudd. Da må jeg spørre: Hvilke andre land boikotter han av den grunn? Hva med Kina, der det ustanselig foregår slike brudd? Boikotter Oslo kommune Kina, eller er ikke det like interessant?

Han er ikke troverdig, kun politisk korrekt. Jeg utfordret ham, men han viser bare til «bred enighet i det internasjonale samfunn» angående folkeretten. Som om det er ideologiske meninger som er folkerett! Om okkupasjonen viser han til at FN flere ganger har bedt Israel om å trekke seg ut.

Er han fortsatt ikke klar over at dette er meningsytringer? Det er kun vedtak under FN-paktens kapittel VII som er folkerett. Jeg gremmes over kunnskapsløsheten og ideologien som har til hensikt å ramme Israel og jødene, og bare dem.

Reidar Holtet, Drammen


Norsk Folkehjelp ønsker ikke debatt om bistand

Norsk Folkehjelp bruker et helt debattinnlegg på å kritisere meg for å ta opp legitime bekymringer rundt norske bistandsmidler i Stortinget. Det hadde vært bedre for norsk bistand om de heller diskuterte problemstillingen jeg tar opp, istedenfor å kritisere meg for å reise en viktig debatt.
Min bekymring reises på bakgrunn av konkrete eksempler hvor jeg frykter at norsk bistand havner hos organisasjoner som ikke ville kunne kvalifisert seg til støtte på egen hånd.

Én slik organisasjon er palestinske UAWC. På bakgrunn av bekymringer for terrorkoblinger valgte Visa, Mastercard og American Express å avskjære muligheten for online-donasjoner til UAWC i 2018. De skal også ha hatt en sentral ansatt som ble arrestert i forbindelse med et nylig utført terrorangrep i Israel, hvor en 17 år gammel israelsk jente ble drept. Organisasjonen blir også ansett for å ha tette forbindelser til Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP), som regnes som en terrororganisasjon av flere land.
I lys av dette er det min plikt å spørre utviklingsministeren om hva slags rutiner som finnes for å hindre at norsk bistand havner hos organisasjoner med tvilsomme forbindelser. Spesielt når vi vet at palestinske myndigheter gjennom Martyrfondet betaler ut fangelønn til terrordømte palestinere. Dessverre er også titalls skoler i de palestinske områdene oppkalt etter terrorister som Dalal Mughrabi, en kvinne som deltok i en massakre av 38 israelske sivile, inkludert 13 barn.

Jeg vil også minne om at Norsk Folkehjelp i 2018 inngikk et forlik på 16 millioner kroner med USAID som følge av at de skal ha brutt vilkårene for støtte fra USA ved å ha kontakt med personer eller organisasjoner som befant seg på USAs forbudsliste, deriblant personer fra Hamas.
Jeg tror Norsk Folkehjelp gjør seg selv en bjørnetjeneste når de velger å svare opp legitime spørsmål og bekymringer med kritikk av spørsmålsstilleren. Alle bistandsorganisasjoner ville tjent på åpenhet rundt rutinene som følges i valg av bistandspartnere. Å avskjære kritikk med konspirasjonslignende anklager bidrar til mer bistandsforakt.

Himanshu Gulati, stortingsrepresentant (Frp), nestleder i Israels venner

 • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

 1. Kort sagt
 2. Israel
 3. Boikott
 4. Oslo kommune
 5. Sykdom
 6. Helsetjenesten
 7. Kvinnedagen (8. mars)

Kort sagt

 1. DEBATT
  Publisert:

  Kort sagt, mandag 25. januar

 2. DEBATT
  Publisert:

  Kort sagt, tirsdag 26. januar

 3. DEBATT
  Publisert:

  Kort sagt, lørdag 23. januar

 4. DEBATT
  Publisert:

  Kort sagt, fredag 22. januar

 5. DEBATT
  Publisert:

  Kort sagt, torsdag 21. januar

 6. DEBATT
  Publisert:

  Kort sagt, onsdag 20. januar