Debatt

Ruspolitikk: Ikke lytt til foreldrene. Ikke lytt til politiet. Lytt til hva menneskerettighetene forteller oss. | Roar Mikalsen

  • Roar Mikalsen
    Roar Mikalsen
    Leder, The Alliance for Rights-Oriented Drug Policies
I rusmiddeldebatten må vi lytte til hva menneskerettsanalyser forteller oss, mener innleggsforfatteren.

Forbudstilhengerne bør gå i seg selv, heller enn å fortsette å agitere for forfølgelse.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Når man har med moralsk panikk å gjøre, skal man ikke nødvendigvis lytte til professorene, politikerne eller foreldrene. Og i alle fall ikke politiet.

Med Willy Pedersens kronikk, hvor han tar til orde for regulering av cannabis, og tidligere tolldirektør Bjørn Røses respons, har brukerorganisasjonene slått tilbake mot Røses oppfordring til «å la synsing få forrang i politikken».

De har pekt på at færre bruker cannabis når det er lov, at alkohol er det mest skadelige stoffet og at vi har alt å tjene på et kontrollert marked.

Som Foreningen for human narkotikapolitikk nevner: Ikke bare er «rusmiddelbruk i all hovedsak til glede for befolkningen», «det er knapt en eneste ekspert igjen som anbefaler kriminalisering av bruk og småsalg». Det er da på tide å se på overordnede størrelser, som lovutforming.

Les også

Cannabis-lovgivningen går opp i røyk. Nå arbeider dobbelt så mange med cannabis som med kull i USA.

Når man har med moralsk panikk å gjøre, skal man nemlig ikke nødvendigvis lytte til professorene, politikerne eller foreldrene – og i alle fall ikke politiet. Vi skal lytte til menneskerettighetene.

Det kommer stadig flere dokumenter som bekrefter at status quo er problematisk. Bare i fjor konkluderte tre grunnlovskommisjoner med at menneskerettene stiller forbudet i et forsvarsløst lys, og FN og Europarådet tilrår alle land å foreta egne analyser.

Hva vi vet er at 300 millioner har et rettighetsbilde som er omtvistet, at en studie må utrede om staten har fulgt opp sine forpliktelser og at en analyse må bygge på prinsippene vi som sivilisasjon har forpliktet oss til.

Les også

Er alkoholbruk en privatsak i møte med helsepersonell?

Dette betyr at staten må vise at kriminalisering er nødvendig i et moderne samfunn. Den må være det minst mulig inngripende middel som er egnet til å bøte på problembildet, og prinsipper som forholdsmessighet, likhet, autonomi og frihetspresumpsjon legger listen for beviskravene.

Norske brukere har i snart ti år blitt nektet effektive rettsmidler til et oppgjør med den brutaliteten de påføres. Det ligger i kortene at forbudstilhengerne bør gå i seg selv, heller enn å fortsette å agitere for forfølgelse på totalitære premisser.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meiningar på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Narkotikapolitikk
  2. Narkotika
  3. Menneskerettigheter