Museumsetikken er ivaretatt i Fredriksen-avtalen | Helene Jebsen Anker

  • Helene Jebsen Anker
    Helene Jebsen Anker
    Styremedlem i Nasjonalmuseet 2014–2016
Familien Fredriksen og Nasjonalmuseet har inngått samarbeidsavtale. Fra venstre Cecilie Fredriksen, samlingsdirektør i Nasjonalmuseet, Stina Högkvist, direktør i Nasjonalmuseet, Karin Hindsbo og Kathrine Fredriksen.

Både Nasjonalmuseet og familien Fredriksen fortjener honnør for samarbeidsavtalen.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

At Nasjonalmuseet får anledning til å vise sitt publikum kunst i verdensklasse og til verdier museet aldri ellers ville kunne vise, burde bli møtt med entusiasme og glede. Nasjonalmuseet har full frihet, og både Nasjonalmuseet og familien Fredriksen fortjener honnør for samarbeidsavtalen.

Helene Jebsen Anker var styremedlem i Nasjonalmuseet fra 2014–2016.


Som kjent startet samtalene mellom Nasjonalmuseet og familien Fredriksen allerede i januar 2016. Samarbeidsavtalen annonsert i juni 2019 er således ikke et resultat av impulsivitet, men utviklet over lang tid.

Museet var kommet langt i prosessen med planlegging av innflytting i det nye museet. Samarbeid som kunne bidra til å løfte innholdet i museet til et nytt nivå var ønsket.

At familien Fredriksen tok imot henvendelsen fra Nasjonalmuseet med velvillighet, ble av museets representanter tolket udelt positivt. Positivitet og entusiasme fra begge parter preget fra første stund samtaler og forhandlinger tilknyttet avtalen.

Les også

– Avtalen mellom Nasjonalmuseet og Fredriksen-søstrene burde aldri vært inngått

Alle museumsfaglige forhold ivaretatt

Nasjonalmuseets representanter var klar over at noen kunne lese en samarbeidsavtale med kritiske blikk og at alle etiske og museumsfaglige forhold måtte ivaretas. Nasjonalmuseet formidlet derfor fra første stund at uavhengighet, forutsigbarhet, langsiktighet og kostnader var vesentlige forhold som måtte ivaretas.

Familien Fredriksen hadde full forståelse for dette, gitt sin kjennskap til museer og utlån/innlån av kunst. Nasjonalmuseets direktør frem til mars 2017, Audun Eckhoff, var godt kjent med og opptatt av museumsetikk. Et etisk regelverk for samarbeid med sponsorer og samarbeidspartnere ble diskutert og vedtatt i styret i 2015.

Nasjonalmuseet har således et godt fundert etisk regelverk for samarbeid med sponsorer og samarbeidspartnere. Dette regelverket tar utgangspunkt i ICOMs (International Council of Museums) retningslinjer. Både museets administrasjon og styre i 2016 vurderte at avtalen med familien Fredriksen lå godt innenfor dette regelverket.

Museet fikk i 2017 både ny ledelse og nytt styre. At disse valgte å videreføre forhandlingene og sluttføre avtalen, bekrefter tidligere vurderinger, både med hensyn til generell museumsetikk og det konkrete avtaleutkastet.

Les også

Nasjonalmuseets direktør svarer på kritikken: Samarbeidet med Fredriksen-søstrene gir større spillerom | Karin Hindsbo

Et løft for museet fortjener honnør

Nasjonalmuseet får gjennom avtalen med familien Fredriksen et markert løft for museets innhold. Museet har full beslutningsrett over hva som skal vises, får tilgang til kunstverk de ønsker å vise og et solid økonomisk bidrag.

Avtalen er i første omgang begrenset til 10 år og skal regulere samarbeidet dersom det ikke fungerer tilfredsstillende for en eller begge parter. Hvis samarbeidet fungerer godt, kan avtalen bli mer langvarig og den nye samlingens tilknytning til Nasjonalmuseet kan bli styrket.

Kathrine og Cecilie Fredriksen fortjener en stor takk for sin velvilje til å inngå dette samarbeidet med Nasjonalmuseet – et samarbeid jeg er sikker på vil fungere godt blant annet grunnet et godt bearbeidet avtaleverk. Nasjonalmuseets tidligere direktør, Audun Eckhoff, og nåværende direktør, Karin Hindsbo, bør også berømmes for å tenke stort og nytt for å gi museet løftet det fortjener.

Publikum har virkelig noe å glede seg til når museet åpner i 2020.

  • Les også:
Les også

Flere rikinger bør åpne lommeboken | Cecilie Asker