Vi er alvorlig bekymret over USAs plan for konflikten mellom Israel og Palestina | 46 tidligere europeiske ledere

USAs president Donald Trump og Israels statsminister Benjamin Netanyahu la 28. januar frem en plan for Israel og Palestina.

Vi ber Europa om å avvise den amerikanske planen.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Til EUs visepresident/høye representant Josep Borrell og EUs utenriksministre,

Ærede kollegaer,

Som europeere, som er opptatt av å fremme internasjonal lov, fred og sikkerhet over hele verden, uttrykker vi vår dype bekymring for president Trumps Midtøsten-plan, med tittelen «Peace to Prosperity».

Planen er i strid med internasjonalt vedtatte parametere for fredsprosessen i Midtøsten, relevante FN-resolusjoner, herunder sikkerhetsrådets resolusjon 2334, og de mest grunnleggende prinsippene i folkeretten.

Istedenfor å fremme fred risikerer planen å fyre ytterligere opp under konflikten - på bekostning av både israelske og palestinske sivile og med alvorlige implikasjoner for Jordan og regionen. Planen er blitt møtt med utbredt motstand i regionen, i Europa og i USA.

Dette er noen av de tidligere statslederne som signerer brevet. Fra venstre: Gro Harlem Brundtland, tidligere statsminister i Norge, Ingvar Carlsson, tidligere statsminister i Sverige, Włodzimierz Cimoszewicz, tidligere utenriksminister og statsminister i Polen og Ruth Dreifuss, tidligere utenriksminister og president i Sveits.

Permanent israelsk militær kontroll

Planen åpner for annektering av store og viktige deler av det okkuperte palestinske territoriet og legitimerer og oppmuntrer til ulovlig israelsk bosettingsaktivitet. Den anerkjenner bare den ene sides krav på Jerusalem og tilbyr ingen rettferdig løsning på spørsmålet om palestinske flyktninger.

Den legger opp til en fremtidig palestinsk «stat» uten kontroll og suverenitet over det fragmenterte territoriet. Kartet som er omtalt i planen, foreslår palestinske enklaver under permanent israelsk militær kontroll, noe som fremkaller skremmende assosiasjoner til Sør-Afrikas bantustaner.

Les også

Trump varsler plan for å gi palestinerne egen stat, hovedstad og 50 milliarder dollar

Ligner på apartheid

«Peace to Prosperity» er ikke et veikart for en levedyktig to-statsløsning, og heller ikke til noen annen legitim løsning på konflikten. Planen legger opp til en formalisering av den nåværende virkeligheten på det okkuperte palestinske territoriet, der to folk bor side om side uten like rettigheter. En slik løsning har karaktertrekk som ligner på apartheid - et begrep vi ikke tar lett på å bruke.

Det internasjonale samfunnet, særlig EU, må forhindre at et slikt scenario utspiller seg for å bevare palestinernes verdighet og rettigheter, det israelske demokratiets fremtid og den videre internasjonale regelbaserte ordenen.

Bevar den internasjonale regelbaserte ordenen

Vi gleder oss over uttalelsen fra EUs høye representant Josep Borrell, som understreker EUs fortsatte forpliktelse overfor en tostatsløsning basert på 1967-grensene, i samsvar med de internasjonale parameterne. Vi er helt enige med EU i at israelske «skritt mot annektering, hvis de blir implementert, ikke kan passere uten å bli utfordret», da de ville svekke den grunnleggende internasjonale normen som forbyr å ta over territorium med makt.

Gitt den prekære situasjonen ber vi Europa om å avvise den amerikanske planen som et grunnlag for forhandlinger og ta umiddelbare og effektive skritt for å motvirke trusselen om annektering - og derved bevare den internasjonale regelbaserte ordenen.

Les også

Aftenposten mener: Små sjanser for Trumps fredsplan


Ærbødigst,

Douglas Alexander, tidligere statssekretær for Europa og minister for internasjonal utvikling, Storbritannia

Ben Bradshaw, tidligere statssekretær for Midtøsten, Storbritannia

Gro Harlem Brundtland, tidligere statsminister, Norge

John Bruton, tidligere statsminister, Irland

Micheline Calmy-Rey, tidligere utenriksminister og president, Sveits

Ingvar Carlsson, tidligere statsminister, Sverige

Włodzimierz Cimoszewicz, tidligere utenriksminister og statsminister, Polen

Daniel Cohn-Bendit, tidligere talsperson for de europeiske grønne i EU parlamentet, Tyskland

Joe Costello, tidligere statssekretær for handel og utvikling, og leder for Europakomiteen, Irland

Willy Claes, tidligere utenriksminister og gemeralsekretær i NATO, Belgia

Massimo d’Alema, tidligere utenriksminister og statsminister, Italia

Teresa Patrício de Gouveia, tidligere utenriksminister, Portugal

Ruth Dreifuss, tidligere utenriksminister og president, Sveits

Alan Duncan, tidligere statssekretær for Europa og Amerika og statssekretær for internasjonal utvikling, Storbritannia

Jan Eliasson, tidligere utenriksminister og president for FNs generalforsamling, Sverige

Uffe Ellemann-Jensen, tidligere utenriksminister og president for de europeiske liberale, Danmark

Benita Ferrero-Waldner, tidligere utenriksminister og EU-kommisær for eksterne forbindelser, Østerrike

Sigmar Gabriel, tidligere utenriksminister og viseforbundskansler, Tyskland

Peter Hain, tidligere statssekretør for Midtøsten, Storbritannia

Lena Hjelm-Wallén, tidligere utenriksminister og vise-statsminister, Sverige

Trinidad Jiménez, tidligere utenriksminister, Spania

Tom Kitt, tidligere statssekretær for internasjonal utvikling og menneskerettigheter, Irland

Bert Koenders, tidliere utenriksminister, Nederland

Martin Liedegaard, tidligere utenriksminister, Danmark

Mogens Lykketoft, tidligere utenriksminister og president for FNs generalforsamling, Danmark

Sven Mikser, tidligere utenriksminister, Estland

Per Stig Møller, tidligere utenriksminister, Danmark

Holger K. Nielsen, tidligere utenriksminister, Danmark

Andrzej Olechowski, tidligere utenriksminister, Polen

Marc Otte, tidligere EU specialrepresentant for fredsprosessen I midtøsten, Belgia

Chris Patten, tidligere visepresident for Europakommisjonen, Storbritannia

Jacques Poos, tidligere utenriksminister, Luxembourg

Vesna Pusić, tidligere utenriksminister og visestatsminister, Kroatia

Mary Robinson, tidligere president og FNs høykommissær for menneskerettigheter, Irland

Jacques Santer, tidligere statsminister og president for Eurpakommisjonen, Luxembourg

Karel Schwarzenberg, tidligere utenriksminister og visestatsminister, Tsjekkia

Robert Serry, tidligere FNs spresialkoordinator for fredsprosessen i Midtøsten, Nederland

Javier Solana, tidligere utenriksminister, generalsekretær NATO og høy representant for EUs felles utenriks og sikkerhetspolitikk, Spania

Michael Spindelegger, tidligere utenriksminister og viseforbundskansler, Østerrike

Jack Straw, tidligere utenriksminister, Storbritannia

Erkki Tuomioja, tidligere utenriksminister, Finland

Ivo Vajgl, tidligere utenriksminister, Slovenia

Jozias van Aartsen, tidligere utenriksminister, Nederland

Frank Vandenbroucke, tidligere utenriksminister Belgia

Hubert Védrine, tidligere utenriksminister Frankrike

Sayeeda Warsi, tidligere statsråd og statssekretær for FN, menneskerettigheter og ICC, Storbritannia