Parteringsdrap ga samme straff som nettovergrep. Straffenivået i seksuallovbrudd må diskuteres | Ragnar Kristoffersen og Pål Grøndahl

Er det rimelig å straffe nettovergrepssaker uten fysisk kontakt like hardt som kontaktvoldtekter? spør Ragnar Kristoffersen og Pål Grøndahl. Her er Grøndahl fotografert på Gaustad i Oslo, hvor han jobber som psykolog.

Kripos misforstår.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Kripos-ansatte Lisa Øyen Fjøsna og John-Filip Lundhaug Strandmoen hevder at vi bagatelliserer nettovergrep i vår kronikk om straffenivået i enkelte seksuallovbrudd. Det er en misforståelse.

I kronikken brukte vi to tilfeldige eksempler på nettovergrep og presiserte: «Begge tilfeller er å betrakte som manipulative, krenkende og alvorlige lovbrudd.» Dette er ikke bagatellisering.

Vi har heller ikke «krevd at barn bare skal slå av PC-en». Vi ønsket å peke på noen viktige forskjeller mellom fysiske overgrep (kontaktvoldtekter) og nettovergrep, som gjør at disse sakene ikke er direkte sammenlignbare.

Ragnar Kristoffersen er forsker ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter. Pål Grøndahl er psykologspesialist.

Hjelper oss ikke videre

Hensikten med vår kronikk var å reise en debatt om straffenivået og de samfunnsmessige konsekvensene, herunder den tvilsomme nytteverdien av det høye straffenivået. Øyen Fjøsna og Lundhaug Strandmoen unnviker imidlertid denne viktige diskusjonen. De illustrerer dermed vårt poeng om at moralsk forargelse synes å trumfe evnen til å stille fornuftige spørsmål om straffenivået ved seksuallovbrudd. Våre spørsmål forblir ubesvarte.

Er det rimelig å straffe nettovergrepssaker uten fysisk kontakt like hardt som kontaktvoldtekter?

Det finnes lite forskningsmessig dokumentasjon på at disse overgrepssakene rammer ofrene like alvorlig med hensyn til mulige skadevirkninger. Er det riktig å ilegge så lange straffer overfor unge nettovergripere som domfelles for første gang? Hva vil det bety for rehabilitering og risiko for tilbakefall etter soning? Innlegget til Øyen Fjøsna og Lundhaug Strandmoen hjelper oss ikke videre i denne diskusjonen.

Les også

Barna sa ingenting om hva mannen fikk dem til å gjøre. Så sjekket en småbarnsmor Ipaden sin.

Parteringsdrap og nettovergrep

Det høye straffenivået i en del seksuallovbrudd sammenlignet med det generelle straffenivået i drapssaker, er problematisk for rettsfølelsen og respekten for rettspleien. Kriminalomsorgen mottar nå et årlig antall seksualdommer som både i antall og straffeutmåling overgår dommer for forsettlig drap.

Vårt første eksempel i kronikken gjaldt en sak der vedkommende ble dømt for 49 nettovergrep uten fysisk kontakt med ofrene. Høyesterett slo fast at normalstraff i slike saker er 15–16 år. Det er faktisk samme straff som nylig ble gitt i et parteringsdrap på Ammerud. Det virker urimelig.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meiningar på Facebook og Twitter