Debatt

Fotografihuset vil være med på å skape en ny kulturbydel | Erling Johansen

  • Erling Johansen
    Erling Johansen
    Daglig leder, Fotografihuset
I april 2019 ble en åpen internasjonal arkitektkonkurranse utlyst, og vinner kåres til høsten. Alle forslagene vil bli vist på Sukkerbiten (ringet inn) gjennom sommeren, skriver innleggsforfatteren.

Fotografihuset skal begeistre, stille spørsmål og skape debatt.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Mange har meninger om hva som er fornuftig og fremtidsrettet bruk av Sukkerbiten utenfor Operaen og det nye Munchmuseet i Bjørvika.

De fleste behovene blir dekket av Fotografihusets planer, som også tilfredsstiller reguleringsplanen for området.

Fotografihuset favner bredere enn andre forslag om bruk av tomten og vil være med på å skape en ny og levende kulturbydel.

En verdensarena for fotografi

Fotografiet er det raskest voksende kulturuttrykket i verden. Det er ikke bare en kunstform eller et verktøy for dokumentasjon, men også en av de viktigste formene for menneskelig kommunikasjon: Vi snakker stadig mer med hverandre gjennom bilder, foto og film.

Fotografihuset skal bli en verdensarena for fotografi. Besøkende vil oppleve norske og internasjonale fotografer, både de etablerte, toneangivende og mer ukjente nykommere, i en levende og skapende formidlingsarena.

Vi skal være et møtested for fotografiets mange sjangere og teknikker og for opplevelser i spennet fra dokumentarfoto og konseptuell fotokunst til snapshots fra mobiler. Fotografihuset skal begeistre, stille spørsmål og skape debatt.

Den nye kulturklyngen

Etter å ha vurdert mange aktuelle bygg i Oslo som viste seg å være enten dårlig egnet eller tiltenkt annen bruk, lanserte Fotografihuset og HAV Eiendom i 2018 en intensjonsavtale om å etablere Fotografihuset på Sukkerbiten, i den nye kulturklyngen i Bjørvika, sammen med Munch-museet, Operaen og Deichman.

Bystyret vedtok enstemmig å etablere Fotografihuset i Oslo, og Fotografihuset er inne med merknad i statsbudsjettet for 2019 hvor det står: «Komiteen viser til prosjektet med å etablere Fotografihuset i eget bygg på Sukkerbiten i Bjørvika i Oslo. Ambisjonen er å få etablert et opplevelsessenter for fotografi som både skal trekke tilreisende og være en inkluderende arena som involverer innbyggere i nærliggende områder. Komiteen oppfordrer regjeringen til å se nærmere på satsingen med tanke på fremtidig drift sammen med Oslo kommune.»

Nytt byrom

I april 2019 ble en åpen internasjonal arkitektkonkurranse utlyst, og vinner kåres til høsten. Alle forslagene vil bli vist på Sukkerbiten gjennom sommeren.

Mellom Munch-museet, Fotografihuset på Sukkerbiten og Operaen skal det anlegges et parkområde på 12 mål. Her blir det en ny bystrand med alle fasiliteter. Også rundt Fotografihuset på Sukkerbiten blir det store friområder.

Sukkerbiten og Operaparken vil dermed danne et nytt byrom for kunst, kultur, lek, rekreasjon og fritidsaktiviteter.

De planene som foreligger for Fotografihuset på Sukkerbiten, er i tråd med det flertallet i Oslo kommune har besluttet gjennom to reguleringsprosesser. Planene tar også hensyn til samspillet mellom bygg og friområder og det viktige biologiske mangfoldet i fjorden.

Fotografihuset vil bli et nytt og spennende innslag både lokalt i Oslo og ikke minst på den nasjonale kulturscenen. Og det er rikelig med plass til både fotokultur, rekreasjon, badstu- og badekultur på Sukkerbiten og i Operaparken.


  • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Byutvikling
  2. Oslo
  3. Bjørvika