Debatt

Det finnes alternativer til sykmelding | Liv Haugli

  • Liv Haugli
    Liv Haugli
    Dr. med., spesialist i arbeidsmedisin
Leger bør lære mer om hvordan tanker, følelser, kropp og livssituasjon henger sammen, slik at de kan hjelpe pasientene på en mer hensiktsmessig måte, skriver innleggsforfatteren.

Verktøykassen vi lærte om på doktorskolen, er mangelfull.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Kjære lege som har mistet retten til å sykmelde

Det kan synes urettferdig at du har mistet retten til å sykmelde, det er tross alt veldig mange som praktiserer medisin slik du gjør. Du sier: «Har du vondt i ryggen, er alternativene stort sett operasjon eller fysioterapi. Om ingen av delene passer, hva skal du da gjøre?»

Liv Haugli er spesialist i arbeidsmedisin, dr.med.


Kjære lege, jeg skjønner deg. Verktøykassen vi lærte om på doktorskolen, er mangelfull. Både du og jeg vet at operasjon for ryggpasienter svært sjelden er et alternativ, og verktøykassen vi fikk på studiet, besto stort sett av fysioterapi, piller og/eller sykmelding.

Vi vet at ingen av disse verktøyene er spesielt gode, og de to siste alternativene kan medføre alvorlige bivirkninger. Vi lærte lite om disse bivirkningene på doktorskolen: at sykefravær i mange tilfeller fører til lavere selvtillit, tap av kolleger, tap av sosial kontakt og på sikt dårligere økonomi.

Arbeidsplassen er helsefremmende

Vi er også lært opp til å tro at arbeidsplassen er et sted hvor de suger arbeidskraften ut av deg, og din jobb som lege er å beskytte pasienten mot dette. Men forskning i dag viser at arbeidsplassen er et viktig helsefremmende tiltak, sannsynligvis langt viktigere enn å slutte å røyke. Arbeid gir mestringsfølelse, økt selvtillit, sosial kontakt, følelsen av å være til nytte i samfunnet og bedre økonomi.

Din jobb som lege er med andre ord å bidra til at pasientene dine får ta del i denne helsefremmende aktiviteten. Min erfaring er at når pasienten med vondter og plager ikke ser andre løsninger enn sykmelding, er det vanskelig å si imot. Men kjære lege, du må utvide verktøykassen din, du må lære mer om hvordan tanker, følelser, kropp og livssituasjon henger sammen – slik at du kan hjelpe dine pasienter på en mer hensiktsmessig måte.

Les også

Ga ett års sykmelding for slapphet. Nå er legen fratatt retten til å sykmelde.

Tilrettelegging

Du må også sette deg mer inn i forholdene på arbeidsplassen og bli kjent med hvilke muligheter arbeidsplassen har for å tilrettelegge slik at din pasient kan komme tilbake. Du har fått arbeidstagers synspunkter på arbeidsplassen, kanskje trenger du å innhente flere opplysninger slik at du kan hjelpe pasienten til å se at det kan finnes flere sannheter og flere alternativer.

Noen ganger er det slik at arbeidsplassen er sykdomsfremkallende, da må du enten bidra til at forholdene på arbeidsplassen blir bedre (ved f.eks. å ta kontakt med bedriftslegen) eller bidra til at arbeidstager finner seg en annen jobb. Det hjelper lite å kurere en sykdom/plage hvis årsaken ligger i arbeidsplassen og du sender vedkommende tilbake til samme arbeidsplass når vedkommende er frisk.

Kommunikasjon er stikkordet

Kanskje 2000 pasienter på listen er for mange for å klare dette. Kanskje du skulle vurdere å gå ned i lønn (færre pasienter på listen) og få bedre kvalitet på arbeidet du gjør. Jeg leser i avisen at noen av dere velger å fortsette å jobbe, men ansetter en vikar til å ta sykmeldingene. Jeg mener kommunikasjon er stikkordet. Du vil kunne ha stor nytte av å utvide verktøykassen din.

Ta deg mer tid til å snakke med pasienten, tid til å lytte til pasienten, tid til å hjelpe pasienten til å se andre løsninger, tid til at pasientene kan oppdage sammenhengene mellom egne tanker, følelser og kroppens reaksjoner, tid tilsammen å reflektere over de helsefremmende sidene ved å være i arbeid.

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Sykefravær
  2. Arbeidsplass
  3. Nav