Debatt

Kort sagt, onsdag 30. oktober

 • Debattredaksjonen

Begrepsbruk i Aftenposten får kritikk. Dette er dagens kortinnlegg!

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Begrepsbruk i Aftenposten

I sin kommentar «Mannen med Gucci-veske» i Aftenposten lørdag 26. oktober, gjengir Therese Sollien en oppfatning fra politifolk om at politiet som autoritetsfigurer for lengst er sosionomisert bort.

Som en som representerer de nærmere 12.000 sosionomene i Fellesorganisasjonen og en som leder en sosionomutdanning som gjennom 51 år har uteksaminert godt over 3000 sosionomer, ber vi Sollien forklare begrepsbruken.

Hva menes med «sosionomisert» og hva er rasjonalet med slik adjektivering av en profesjon?

Kathrine Haugland Martinsen, Fellesorganisasjonen, leder, profesjonsrådet for sosionomer, og Elisabeth Brodtkorb, dekan, fakultet for sosialfag, VID vitenskapelige høgskole


Kunnskapsløst om sosialt arbeid

Therese Sollien skriver i Aftenposten 26. oktober at «politiet som autoritetsfigurer er for lengst sosionomisert bort». Å «sosionomisere» har etablert seg som et anvendt begrep for en misforstått «snillisme»-holdning med vekt på dialog på bekostning av å straffe kriminalitet. Dette er kunnskapsløshet om det sosiale arbeidet sosionomene gjør.

Sosialarbeidere jobber på mange ulike arenaer med problemer som oppstår mellom mennesker og deres omgivelser, blant annet i Nav, barnevern og kriminalomsorgen. Arbeidet innebærer både forebygging av sosiale problemer og reduksjon av allerede oppståtte problemer gjennom iverksetting av tiltak. Selv om forebygging er en viktig del av arbeidet, betyr ikke det sosialarbeidere er imot straff av kriminelle handlinger. Og sannsynligvis øver sosionomene liten innflytelse på politiets prioriteringer og holdninger.

Når yrkesbetegnelsen til en profesjon omgjøres til verbet «å sosionomisere» er dette uttrykk for en nedlatende holdning til en av velferdsstatens sentrale profesjoner.

Lise Cecilie Kleppe, førsteamanuensis, Institutt for sosialfag, OsloMet, og Siri Fjeldheim, førsteamanuensis, Institutt for sosialfag, OsloMet

 • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

 1. Kort sagt

Kort sagt

 1. DEBATT

  Kort sagt, fredag 10. juli

 2. DEBATT

  Kort sagt, torsdag 9. juli

 3. DEBATT

  Kort sagt, onsdag 8. juli

 4. DEBATT

  Kort sagt, lørdag 4. juli

 5. DEBATT

  Kort sagt, fredag 26. juni

 6. DEBATT

  Kort sagt, lørdag 27. juni