Debatt

Havforskningsinstituttet kaster troverdigheten over bord. Hvorfor? | Christian Jørgensen og Katja Enberg

  • Christian Jørgensen
    Professor i marin økosystemdynamikk, Universitetet i Bergen
  • Katja Enberg
    Førsteamanuensis i fiskeribiologi, Institutt for biovitenskap, Universitetet i Bergen
Valhall-feltet i Nordsjøen har hatt oljeproduksjon siden 1982.

Oljestudie overser svakheter og advarsler. Havet og Norge fortjener bedre.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I et debattinnlegg i Aftenposten 5. november skriver direktør Sissel Rogne og forskningssjef Erik Olsen ved Havforskningsinstituttet at «Ny forskning viser at utslipp fra oljeutvinning i Lofoten, Vesterålen og Senja kan gi varige endringer i økosystemet. En slik risiko bør vi ikke ta».

De baserer seg på én ny forskningsartikkel, der førsteforfatter Erik Olsen viser kreativ tolkning av en havmodell.

Det kan godt hende at Norge bør begrense oljeutvinningen, men vi tror den norske befolkningen forventer at statsfinansierte forskningsinstitusjoner er etterrettelige.

Les også

Oslofjorden er syk. Kan den kureres?

Begrenset likhet med virkeligheten

Studien benytter NoBa, et modellverktøy for norske havområder med 53 arter som spiser og påvirker hverandre.

Forskerne bak NoBa skriver at modellen «har mer enn 3000 parametere» som «er estimert fra de lokale økosystemene, eller tilsvarende systemer, eller generelle økologiske prinsipper, eller de er tunet» (vår oversettelse). Tuning innebærer her at det man tror er rett parameterverdi ganges eller deles med en faktor på opptil 300 for at modellresultatene skal ligne på observasjoner.

Dette er vanlig i komplekse modeller, men gjør at de best kan beskrives som dataspill med begrenset likhet med virkeligheten.

Dette er forskerne bak NoBa åpne om. De viser ikke observerte datapunkter slik at noen utenfra kan vurdere hvor godt modellen treffer. De konkluderer likevel selv at «slike omfattende økosystemmodeller (…) er assosiert med store usikkerheter som gjør dem uegnet til f.eks. taktiske beslutninger som fiskerikvoter».

Les også

Norsk fisk skulle liksom bli den nye oljen – og så blir havet så varmt at den dør

Overser svakheter og advarsler

Olsens oljestudie overser disse svakhetene og advarslene. Der brukes NoBa, som er uegnet til å beregne fiskerikvoter ett eller to år frem i tid, til å se 50 år frem.

Det skrives at NoBa er «vetted», som ifølge Merriam-Webster betyr «kritisk gjennomgått og evaluert for offisiell bruk». Plutselig er alle parameterne «definert ut fra publisert forskningslitteratur» og «verifisert slik at de gjenskaper observert biomasse og populasjonsstruktur».

Dette er uetterrettelig om modellverktøyets begrensninger.

Resultatene er heller ikke entydige. Alle scenariene ligger godt innenfor biologisk normalvariasjon, og økosystemet i modellen påvirkes kun opptil 10 år. Om det virkelige havet hadde vi ikke turt å si noen ting.

Havforskningsinstituttet har et godt omdømme og er kjent for en stor og faglig dyktig forskerstab. Det mest skremmende er derfor at slike kronikker, der direktør Rogne løfter frem enkeltstudier for å komme med sveipende policy-anbefalinger, setter denne troverdigheten i spill. Havet og Norge fortjener bedre.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Havforskningsinstituttet
  2. Forskning