Regjeringen som snudde kappen etter vinden | Daniel Skjevik-Aasberg

Klimakrisen er tilsynelatende alle andres problem: Klimatiltak er fint, bare ikke på min øy eller åskam, skriver innleggsforfatteren. Bildet viser vindturbiner i Midtfjellet vindpark i Fitjar kommune.

Vindkraft gir norske arbeidsplasser inntekter til kommunene, har lavest miljø-fotavtrykk og det er flertall i folket for å bygge mer. Likevel har regjeringen stoppet alle nye vindkraftplaner.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Norsk vindkraft er lønnsom, ren og den kutter utslipp i Norge og utlandet. Vindkraft gir norske arbeidsplasser inntekter til kommunene, har lavest miljø-fotavtrykk og det er flertall i folket for å bygge mer. Likevel har regjeringen stoppet alle nye vindkraftplaner. Det er ubegripelig og ødeleggende.
Etter motvind i høringsrunden skrotet regjeringen den nasjonale rammen for vindkraft og stoppet alle søknader om nye vindprosjekter. Det sendte samtidig Norges viktigste klimatiltak ut i fritt fall.

Kjepper i hjulene for vann- og vindkraft

Det viktigste for å kutte norske klimagassutslipp og nå klimamålene, er å elektrifisere samfunnet. Alt som bruker fossil energi, som gass og olje, må gå på strøm i stedet. Det gjelder alt fra biler og båter til industri og oljeplattformer. Da trenger vi mye mer ren energi. Statnett har regnet ut omtrent hvor mye fornybar kraft vi trenger for å nå klimamålene. Målene har regjeringen til og med lovfestet – klimaloven. Hvis dette bygges som vindkraft tilsvarer det ca. 0,15 prosent av Norges areal.

I stedet for satsing på grønn energi, stikkes kjepper i hjulene for både vann- og vindkraft. Etter at regjeringens utvalg foreslo skatteskjerpelser for vannkraft, varslet utbyggerne at småkraftprosjektene vil stanses. Ved å sette nye vindkraftprosjekter på vent, har regjeringen satt bremsene på for begge de store fornybarmarkedene i Norge og det som kunne vært et grønt industrieventyr. Det er ikke til å tro.

Daniel Skjevik-Aasberg er fungerende leder i Unge Høyre

Inkonsekvent politikk

Det slående er likevel regjeringens inkonsekvente politikk. Da Unge Høyre i Klassekampen 7. oktober foreslo å se på endringer i oljeskatten og vern av flere havområder, sa olje- og energiministeren at det var uaktuelt. Hvorfor? Fordi det kunne skape usikkerhet blant investorene i olje- og gass. Nå er det ministeren selv som sprer usikkerhet i vindkraftmarkedet. Vinglingen kan sende investorene til andre land, og Norge kan miste flere år med vindkraftinvesteringer.

Det er fascinerende å se hvordan regjeringen holdes som gissel av vindkraftmotstanderne og hvordan faglige råd drukner i debatten. Motstanderne påvirkes heller ikke av FN. FNs klimapanel og miljøvernprogram mener at vindkraft gir best klimakutt-effekt og minst miljø-fotavtrykk av alle typer kraftproduksjon. Selv om støy, synlighet og naturinngrep er legitime utfordringer kan de likevel ikke måle seg mot vår største utfordring. Klimakrisen er den største trusselen mot norsk natur, og vindkraftverkene truer hverken arter eller lokale bestander. Krisen er tilsynelatende alle andres problem: Klimatiltak er fint, bare ikke på min øy eller åskam.

Bred støtte

Selv om høringen var negativ, viser meningsmålingene bred støtte for mer vindkraft. Regjeringen har altså ikke lyttet til folket, bare en del av det. Selv blant de eldste, der motstanden er størst, er likevel nesten halvparten positive, ifølge en undersøkelse fra Respons Analyse for NRK i april. Blant ungdom under 30 år er 3 av 4 positive til mer vindkraft.

Det haster å få energipolitikken på rett kurs. En av regjeringens første prioriteringer bør være å rydde opp i fornybarmarkedene. Vi trenger en helhetlig plan for både vindkraft- og vannkraftutbygging. Den må henge sammen med havvindsatsingen. Dagens situasjon er dårlig nærings-, energi- og klimapolitikk. En blå regjering som skal løse klimakrisen kan ikke være bekjent av dette.


Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.