Debatt

Samfunnskritikk handler ikke om å ønske seg verden av i går | Linn Stalsberg

  • Linn Stalsberg
    Linn Stalsberg
    Forfatter og journalist
Linn Stalsberg mener at Aftenpostens kommentator Frank Rossavik har misforstått kjernebudskapet i hennes bok om nyliberalismen.

Nyliberalismen kan ikke avvises.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Aftenpostens kommentator Frank Rossavik har lest min nye bok, Det er nok nå. Hvordan nyliberalismen ødelegger mennesker og natur. Imidlertid har Rossavik misforstått kjernebudskapet i min bok. Det kan selvsagt handle om at jeg er gjør meg misforstått. Derfor:

Rossavik mener poenget mitt er at alt var bedre før. Nei, det er ikke poenget. Poenget er å vise at alle tider og alle steder har sine ideologiske overtoner, med tilhørende praktisk politikk og økonomiske løsninger.

Det har vi også, selv om ting har en tendens til å føles fornuftig og naturlig når man lever midt oppi det. Poenget er å se fremover, å skape nytt, ikke lene seg på verden av i går om man finner kritikkverdige forhold i dag.

Nyliberalismens konsekvenser

Rossavik skriver «Ytre venstre vil henge bjellen på nyliberalismen» – som om begrepet «nyliberalisme» er et påfunn uten rot i virkeligheten. Men hele bokens premiss er nettopp å vise at nyliberalismen, som er dagens variant av kapitalismen, har helt virkelige konsekvenser svært mange kjenner på i hverdagslivet, selv om de ikke vet hvorfor eller hvorfra dette skjer:

Kutt i velferd («austerity»), New public management, konkurranseutsetting, privatiseringer, anbudsrunder, utslitte underbetalte arbeidere i andre land, økende økonomisk ulikhet mellom folk innad i land, og så videre. Eksemplene er svært mange.

Begrepet er omstridt, skriver Rossavik, men nei, det er faktisk ikke det. Nyliberalismen er et politisk prosjekt helt navngitte mennesker, til bestemte steder og tider aktivt har arbeidet frem. Dette fortelles i boken. Men, at de som forvalter nyliberalismen i dag har overbevist mange om at det er «omstridt», gjør at viktige debatter avvises. Hvem tjener på det?

Vi må ta denne samtalen

Får så dette systemet konsekvenser for psyken vår? Sannsynligvis.

Rossaviks egen anekdote om at han ikke skylder på nyliberalismen i møte med egen usikkerhet, slår dessverre ikke bunnen ut av de svært mange bøker, all forskning, fortellinger fra psykologer og økonomer som insisterer på at vi må ta denne samtalen om hva vårt samfunn gjør med oss, inni oss, fordi de ser de menneskelige konsekvensene av at vi alle er vår egen lykkes smed i dag.

  • Les også matematikkprofessor Jan Ubøes debattartikkel: Nyliberalismen virker ikke lenger
  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Privatisering
  2. New Public Management
  3. Frank Rossavik