Omfattende og rettet testing for covid-19 er en billig, lite inngripende og effektiv intervensjonsstrategi | Seks medarbeidere ved NTNU

I kø for covid-19-testing tidligere i år.

Slik testing fanger opp asymptomatiske og symptomatiske tilfeller tidlig i sykdomsforløpet, og den fjerner behovet for smittesporing.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Se nederst for navn på alle innleggsforfatterne.

Helseminister Bent Høie (H) understrekte 7. april viktigheten av mer testing for covid-19, bedre sporing og rask isolering for å kunne åpne samfunnet mer og ha mindre inngripende tiltak.

Den 18. mai meldte Aftenposten at regjeringen i det stille har redusert sin ambisjon for oppbygging av testkapasitet i kommunene drastisk. Dette ble grunngitt med at slik situasjonen er nå, er det tilstrekkelig å ha en langt lavere kapasitet enn planlagt.

Med en slik vente-og-se-holdning vil myndighetene kunne risikere å måtte gjeninnføre inngripende tiltak med store negative økonomiske og sosiale konsekvenser.

Les også

Direktestudio: Koronaviruset

Test en gang pr. uke

Våre resultater viser at omfattende rettet testing effektivt vil slå ned en eventuell økning av covid-19-tilfeller i Norge.

Rettet testing betyr at husholdninger med flere enn tre medlemmer blir testet en gang pr. uke med påfølgende isolering av hele husholdningen dersom testen er positiv.

Slik testing fanger opp asymptomatiske og symptomatiske tilfeller tidlig i sykdomsforløpet, og den fjerner behovet for smittesporing. Desto flere som testes ukentlig, desto sterkere er intervensjonseffekten.

Kun bruk av symptomatisk testing med 100 prosent oppslutning og 100 prosent effektiv smittesporing vil fungere like godt som testing av et moderat antall større husholdninger. Men det vil være mer kostbart og ha en langt lavere intervensjonseffekt enn rettet testing av et stort antall husholdninger.

Frivillig symptomatisk testing uten smittesporing bør likevel opprettholdes for å unngå at folk går i unødvendig karantene.

Les også

Glem Sverige i sommer. Massetesting gjør at smittetallene nå øker kraftig.

Ta ned smittetrykket

Våre beregninger viser at med dagens tiltaksregime vil man i Oslo i slutten av juni kunne ha et R-tall på nærmere 1,2.

Dette vil ikke føre til noen eksplosjon i antall smittetilfeller, og antall sykehusinnleggelser vil være langt lavere enn covid-19-kapasiteten for Oslo-sykehusene. Men om man åpner opp samfunnet enda mer, vil R-tallet kunne bli for høyt.

Med et system for omfattende rettet testing som settes i verk så snart vi registrerer en økning i antall sykehusinnleggelser, vil vi likevel trygt kunne tillate oss å åpne opp mer.

Trondheim vil i august ta imot rundt 35.000 studenter. Selv om vi introduserer et høyst urealistisk antall nye smittetilfeller (1000) i Trondheim i august og drifter NTNU som normalt, vil rettet testing ta ned dette smittetrykket på kort tid uten at kapasiteten ved St. Olavs hospital blir overbelastet.

Marginale kostnader

En ordinær spyttprøve er minst like god som en dyp neseprøve for å diagnostisere covid-19, og en spyttinnsamler for covid-19-diagnostisering til bruk hjemme er allerede godkjent. Innsamling av prøver kan derfor bli kraftig forenklet, og uten teststasjoner og smittesporing er de to største kostnadsdriverne i dagens regime fjernet.

Med riktig tilrettelegging vil all håndtering og analyse av prøver etter levering til sentrale mottakssteder kunne bli sterkt robotisert.

Kostnadene knyttet til å bygge opp og drifte dette apparatet vil være marginale i forhold til dem som påløper om man må gjeninnføre kraftige og inngripende restriksjoner.

Mer konstruktivt

Muligens vil vi ikke trenge å iverksette storskala rettet testing i Norge i det hele tatt. Men ønsker vi å være godt forberedt på en ny smittebølge, bør myndighetene raskest mulig bygge infrastrukturen som muliggjør iverksetting på kort varsel. Det er langt mer konstruktivt enn å bruke tid på å utrede muligheten for portforbud.

Tallene for dimensjonering av dette systemet for alle kommuner i Norge kan de få fra oss.

Innlegget er skrevet av:

Stig W. Omholt, professor; Eivind Almaas, professor; André Voigt, postdoktor; Morten Hovd, professor; Thor Inge Fossen, professor; Ingelin Steinsland, professor, alle ved NTNU.