Debatt

Kort sagt, torsdag 28. november

  • Debattredaksjonen

Vitenskapskomiteen for mat og miljø svarer. Boligforbruk og små boliger. Dette er dagens kortinnlegg!

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Helhetlige, tverrfaglige vurderinger

I innlegget «Vitenskapskomiteens mangelfulle metode» 3. november, hevdes det at metoden Vitenskapskomiteen for mat og miljø har brukt i risikovurdering av energidrikker og koffein har svakheter. For å unngå misforståelser, vil vi kort forklare våre metoder.

Hver dag publiseres ny forskning om f.eks. mat og drikke. Resultatene kan sprike eller endres over tid fordi ny kunnskap og nye metoder kommer til. Da er det viktig å huske at hver studie kun er én brikke i kunnskapsbildet.

Vi gjennomgår og sammenstiller all tilgjengelig forskning og data når vi vurderer om en matvare er trygg eller helseskadelig. All kunnskap settes sammen til et helt bilde og det brukes til å konkludere. Ofte mangler viktig kunnskap. Da opplyser vi om det.

Vi bruker internasjonalt anerkjent metodikk for risikovurdering. Det forhindrer subjektiv påvirkning av hvilke studier som inkluderes. Metodene er spesielt nødvendige for problemstillinger med polariserte meninger.

Vårt mandat er å legge til rette for tverrfaglige, helhetlige tilnærminger. Bak hver risikovurdering står en gruppe fagfolk med ulik fagbakgrunn og forskningstradisjoner. Vitenskapskomiteen for mat og miljø jobber innenfor områdene planter, dyr, mennesker og miljø.

Elin Thingnæs Lid, fagdirektør, Vitenskapskomiteen for mat og miljø


Boligforbruk og små boliger

Jeg er enig med Thomas Hylland Eriksen som i sin kronikk i Aftenposten 24. november skriver om vårt grådige forbruk og at det må reduseres. Det gjelder også vårt totale boligforbruk.

Jeg er derfor enig med Christian V. Dreyer som 26. september skrev at vi må bo på mindre og dele på mer. Han foreslår derfor at Oslo skal redusere arealet på små boliger fra 35 m² til 20 m². Jeg foreslår i stedet at man reduserer arealet på nye hus og leiligheter som er større enn f.eks. 200 m². Det fremkom nylig at hver sjette bolig i Oslo er en sekundærbolig. Det ligger derfor også et potensial for å redusere det totale boligforbruket ved å gjøre det mindre økonomisk attraktivt å kjøpe to eller flere boliger, hus og hytter.

Det er et tankekors at det som for få år siden ble ansett for en høvelig minstestandard i Husbanken på to rom og kjøkken og 55 m² i dag er en uoppnåelig luksus for mange. Jeg etterlyser en boligpolitikk som sikrer at også de med begrenset inntekt kan kjøpe en god bolig. Krav til en god bolig (i det ordinære boligmarkedet) på to rom og kjøkken med livsløpsstandard, bør tas inn i byggeforskriftene og gjelde for hele landet.

Lene Schmidt, cand.polit., sivilarkitekt MNAL


  • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Vitenskap