Regjeringens rett til å ytre og ta avstand | Jens Frølich Holte

  • Jens Frølich Holte
Regjeringen tar avstand fra organisasjonen Stopp Islamiseringen av Norges (SIAN) handling i Kristiansand, skriver innleggsforfatteren.

En regjering er ikke en verdinøytral, grå mastodont. En norsk regjering har et verdigrunnlag.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Norges forsvar for menneskerettighetene er sentralt i vår utenrikspolitikk. Slik har det alltid vært, og slik vil det fortsette å være. Ytringsfrihet og tros- og livssynsfrihet er grunnleggende menneskerettigheter.

Aftenpostens leder 29. november stiller spørsmål ved prinsippet om at norske myndigheter tar offentlig avstand fra ytringer. Da kan de ikke ha fått med seg at både regjeringen og Utenriksdepartementet stadig tar avstand fra utsagn og handlinger.

Les også

Aftenposten mener: Regjeringen må forsvare ytringsfriheten

Har et verdigrunnlag

En regjering er ikke en verdinøytral, grå mastodont. En norsk regjering har et verdigrunnlag. For oss er det den glimrende Granavolden-plattformen.

Her står det blant annet at vi ikke støtter oppfordring til vold eller hatefulle ytringer. Det slås fast at et fritt samfunn forutsetter ytringsfrihet.

Selv om en ytring er lovlig, trenger ikke norske myndigheter å stille seg bak den.

Regjeringen tar avstand fra organisasjonen Stopp Islamiseringen av Norges (SIAN) handling i Kristiansand og forbeholder oss retten til å ta avstand fra andre lovlige ytringer som vi ikke er enige i.

SIANs strategi er å provosere gjennom å brenne Koranen. Vi tar avstand fra dette virkemiddelet fordi vi ikke ønsker en mer polarisert samfunnsdebatt.

Ingen diskusjon om vanskelige samfunnsutfordringer blir bedre av at vi kortslutter debatten ved å hoppe rett fra diskusjon til provokasjon. Det er nettopp en av grunnene til at regjeringen vil opprette en ytringsfrihetskommisjon, og mandatet ble lagt frem denne uken.

Polarisert samfunnsdebatt

Internasjonalt har vi tatt avstand fra handlinger og utsagn selv om de er lovlige eller har en legitim forankring.

Da rapperen Kaveh sa «fuck jøder» fra scenen i Stensparken i Oslo, ble han anmeldt for jødehets.

Les også

Rapperen Kaveh anmeldes for jødehets

Jeg er blitt konfrontert med dette i møter i utlandet som et bevis på antisemittisme i Norge. Statsadvokaten karakteriserte ytringen som «sterkt nedsettende, krenkende og usann».

Saken ble henlagt etter vurdering mot straffelovens bestemmelse om hatefulle ytringer. Ytringen kan anses lovlig. Likevel har jeg internasjonalt tatt tydelig avstand fra utsagnet. Utsagnet «fuck jøder» er et virkemiddel vi tar avstand fra nettopp fordi det er nedsettende og krenkende. Vi ønsker ikke en mer polarisert samfunnsdebatt.

Arbeide for gjensidig respekt

Norge har en konsistent linje. Vår ambassadør til Pakistan har på vegne av norske myndigheter formidlet at ytringsfriheten et grunnleggende prinsipp for Norge.

Sterke krefter ønsker å bruke situasjoner og hendelser til å skape konflikt og motsetninger. For regjeringen er det et mål å arbeide for gjensidig respekt for hverandres tro, meninger og veivalg. Også når det er vanskelig og ubehagelig.