Debatt

Kampen for bærekraft

 • Celin Huseby

Den mørke siden av palmeoljeproduksjonen fører med seg avskoging, nedbrenning av regnskog og ulovlig produksjon i fredete områder. Dette er naturkriminalitet, og kampen mot denne kriminaliteten er vår kamparena, skriver Kommunikasjonssjef Celin Huseby i Mondelēz International. Foto: MOTLAGH

Greenpeace hevder i en ny rapport at produksjon av palmeolje til Freias sjokolader truer regnskogen. Mondelēz International deler fullt og helt engasjementet for en bærekraftig produksjon av palmeolje.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Freia har i 125 år levert produkter de fleste nordmenn har et kjært forhold til. Mondelēz International, som Freias internasjonale eiere, er i likhet med forbrukeren opptatt av at våre populære produkter skal kunne spises helt uten bismak av ulovlig produksjon.

Verdens matvareproduksjon er under press, med en raskt økende befolkning og stadig minkende jordbruksareal. En del av løsningen er matvekster som gir store avlinger i forhold til arealbruken, slik som palmeolje.

Ingen må tro at kampen for en bærekraftig matvareindustri er enkel, enten råvaren er palmefrukt, kakao— eller kaffebønner. Med mange små produsenter i verdikjeden er det krevende å kontrollere alle ledd.

Mondelēz International tar kampen for en bærekraftig matvareindustri. Det er næringens egne aktører som er best rustet til å skape en bærekraftig utvikling. Mondelēz International er i posisjon til å påvirke og engasjere alle ledd i produksjonen. Vi stiller strenge krav til leverandørene og går gjerne sammen med miljøorganisasjoner og FNs utviklingsfond UNDP for å sikre økt oppmerksomhet og standarder på området. Forbrukerne skal vite hva de kjøper, og verdens grønne lunger skal få puste videre.

Palmeoljeproduksjon er en næring i endring. Det tar tid å skape endringer i alle ledd i et fragmentert og globalt marked. Likevel, arbeidet med en global sertifiseringsordning for palmeolje er kommet langt sammenlignet med mange andre råvarer. Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) er det viktigste redskapet for dette.

Den mørke siden av palmeoljeproduksjonen fører med seg avskoging, nedbrenning av regnskog og ulovlig produksjon i fredete områder. Dette er naturkriminalitet, og kampen mot denne kriminaliteten er vår kamparena.

Vi var blant dem som tok initiativet til en global sertifiseringsordning for bærekraftig produksjon av palmeolje, gjennom RSPO. I dag er rundt 70 prosent av palmeoljen dekket gjennom RSPO eller sertifisert av Greenpalm, som støtter bærekraftig utvikling. Ambisjonene våre er høye, og allerede om to år skal all palmeolje vi bruker være miljøsertifisert.

Celin Huseby. Foto: Mondelez International

Vi er en av pådriverne for å skape bærekraft i næringen gjennom arbeidet som gjøres blant de 300 medlemmene i RSPO. Målet er at alle produsenter skal være med i sertifiseringsordningen innen 2015 og på den måten få full åpenhet om alle sider ved produksjonen. Når sertifiseringsordningen er fullstendig implementert gir det oss mulighet til å spore hver eneste tønne med olje som leveres tilbake til — om ikke treet, så opprinnelsesstedet, og til ansvarlig produsent.Vi er ikke naive, vi er realister. Derfor mener vi bestemt at det mest meningsfulle tiltaket vi kan gjøre for å beskytte våre felles naturressurser, er å fortsette å påvirke og jobbe sammen med lokale myndigheter i produksjonslandene. Vi skal fortsette å alliere oss med viktige miljøorganisasjoner som WWF og FNs utviklingsfond UNDP, og vi skal ha like store forventninger til de 300 andre medlemmene i RSPO som til oss selv. Dette forumet er egnet for å skape endring. Her skal standardene settes, og her skal kampen for en bærekraftig næring drives framover.

Vi trenger kunnskap, vi trenger overvåkning, og vi trenger enda større påvirkningskraft. Det får vi kun dersom sterke krefter slår seg sammen.

Kort prosess

Mondelēz International setter makt bak kravene overfor våre underleverandører. Målet vårt er å få til positiv endring. Vi utfordrer våre produsenter til full åpenhet rundt alle aspekter av produksjonen. Sentralt her er at den skal være sporbar til de plantasjene som møter våre krav. Vårt samarbeid med produsenter som ikke møter disse kravene vil bli avsluttet.

Sammen med de andre medlemmene i RSPO har vi mulighet til å berge en næring som er viktig for verdens matvaresikkerhet, men som for enhver pris ikke må legges i hendene på krefter som raserer regnskog uten tanke på de enorme konsekvensene. Vi vil bruke vår markedsmakt til å endre, men vi må være realistiske – det vil ta tid, og det vil koste.

Mobilisere «skogvokterne»

Mondelēz International bygger allianser for å mobilisere og bruke markedsmakt som våpen. Sannheten er at vi ikke vil redde et eneste tre i regnskogen om vi slutter å kjøpe og selge palmeolje til bruk i sjokolade og andre dagligvarer.

Vi har i realiteten tre valgmuligheter, men bare én av disse vil kunne gi resultater:

 • Toe våre hender: Vi og andre selskaper vil kunne fortsette å handle med palmeolje uten å ta ansvar for hvordan våre leverandører opererer. Det vil muligens være juridisk greit, men like fullt en forbrytelse mot intetanende forbrukere og verdenssamfunnets behov for å beskytte regnskogen.
 • Snu ryggen til: Vi kan slutte å importere palmeolje, redusere vår virksomhet eller «finne på noe annet». Dette er ingen god løsning for regnskogen. Etterspørselen etter palmeolje er stor. Forsvinner vi, kommer garantert noen andre til å overta våre markedsandeler. Regnskogen taper.
 • Engasjere og påvirke: Vi velger altså "skogvokterrollen". Vi vil fortsette å jobbe for en bærekraftig produksjon og en grønnere bransje, gjennom å stille forpliktende krav til hele produksjonskjeden. Den jobben må vi gjøre sammen og få bevissthet om hvem som kan påvirke positivt og hvem som bør ekskluderes fra markedet.
  Uten et engasjert næringsliv kommer hverken miljøorganisasjonene eller verdens ledende politikere til å klare å redde regnskogen og andre sårbare naturressurser.

Vi opplever at vi har et ansvar, og det ansvaret ønsker vi å ta.

 1. Les også

  - Regnskogødeleggende palmeolje havner i norske sjokolader

 2. Les også

  Soler oss i solsikkeolje, men lar oss lure

Kvikk Lunsj inneholder palmeolje. Oljen kjøper Mondelez fra selskapet Wilmar, som ifølge Greenpeace handler olje fra ulovlige plantasjer opprettet på raserte regnskogområder i Indonesia. Foto: Liv Hegna

Les mer om

 1. Debatt

Flere artikler

 1. VERDEN
  Publisert:

  Ikke bare positivt at vi dropper palmeolje

 2. NORGE
  Publisert:

  Godkjenner omstridt palmeolje til bruk i diesel

 3. SID
  Publisert:

  La meg presentere Freias nye palmeolje-produkt: Snøballer!

 4. NORGE
  Publisert:

  I skyggen av Trump, utkjempes et annet miljøslag på Stortinget

 5. NORGE
  Publisert:

  Biodrivstoff tar av: - Bedre om man hadde kjørt på diesel fra Nordsjøen

 6. DEBATT
  Publisert:

  Brasils barneprostitusjon | Fagfilosof Anders Solli Sal og barnerettsforkjemper Mats Liland