Debatt

Kollektivreisende er mer opptatt av tilbud enn billettpris | Ahmed Nasir Mushtaq og Sofie Bruun

 • Ahmed Nasir Mushtaq
  Produktansvarlig Billett og priser i Ruter
 • Sofie Bruun
  Kommunikasjonssjef i Ruter

Billigere billettpriser er positivt dersom inntektstapet kompenseres gjennom tilskudd. Men det er neppe noen god idé å kutte i tilbudet, skriver innleggsforfatterne. Foto: Olav Olsen

For lave billettpriser kan komme i konflikt med målet om å få flere til å gå og sykle.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I Aftenposten 24. februar etterlyser Erling Røed Larsen en egen og rimeligere «T-banebillett» for å gjøre T-banen mer attraktiv for bilister.

Ruter har ikke til hensikt å «maksimere profitt», og alle billettinntekter går tilbake til kollektivtilbudet. Tilskudd fra Oslo kommune og Akershus fylkeskommune samt midler fra Oslopakke 3, dekker 47 prosent av produksjonskostnaden.

Ahmed Nasir Mushtaq, produktansvarlig Billett og priser i Ruter

Det er riktig som Røed Larsen skriver at en ekstra passasjer koster lite så lenge det er plass i vognene. Det er bakgrunnen for at en rekke teoretiske analyser viser at det kan være hensiktsmessig med ulike billettpriser i og utenfor rushtiden. En slik ordning krever politisk behandling.

Tilbud viktigere enn pris

Larsen ønsker å teste en «tiertorsdag», altså 10 kroner for billetten hver torsdag. Dette er et spennende forslag. Forskning viser imidlertid at i valget mellom billigere billetter og et dårligere tilbud, er tilbudet viktigst for de aller fleste. Billigere billettpriser er positivt dersom inntektstapet kompenseres gjennom tilskudd. Men det er neppe noen god idé å kutte i tilbudet.

Les også

Kollektivtilbudet blir dyrere, men ikke bedre | Katja Busuttil

Sofie Bruun, kommunikasjonssjef i Ruter Foto: Fotograf Birdy - Birgitte Heneid

Det er et politisk vedtatt mål at flere skal reise kollektivt. For lave billettpriser kan komme i konflikt med målet om å få flere til å gå og sykle. I noen markeder, som arbeidsreiser fra drabantbyene til sentrum, har T-banen en markedsandel på godt over 90 prosent. Da skal det mye til for å trekke til seg de aller siste prosentene, og særlig om de har parkeringsplass betalt av arbeidsgiver.

Les også

Ruter svarer Kaja Busuttil: Kollektivtilbudet blir bedre og bedre

Oslo midt på treet

T-banen inngår i et kollektivsystem der buss, båt, tog, trikk og bane sammen danner et nettverk. Å skille ut T-banen, blir en dårlig løsning.

De som reiser ofte med eksempelvis et 30-dagerskort, har betydelig rimeligere reisekostnad pr. dag sammenlignet med dem som reiser av og til. Ruter har sammenlignet billettprisene med andre større byer i Europa. Billettprisene i Oslo ligger midt på treet når vi tar hensyn til kjøpekraften.

Ruter er alltid åpen for å motta forslag og innspill. Priser er et spennende, men komplekst tema, og det er mange forhold man må ta hensyn til.

 • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

 1. Kollektivtransport
 2. Ruter
 3. Oslo kommune
 4. T-banen