Debatt

Lokalaviser skal være både patrioter og kritikere | Forskere ved Journalistutdanninga, Nord Universitet

  • Birgit Røe Mathisen, Astrid Marie Holand, Lisbeth Morlandstø, Bengt Engan, Hege Lamark og Jan Erik Andressen
    Forskningsgruppen bak undersøkelsen «Blindsoner og mangfold – det lokale medielandskapet i Norge» ved Journalistutdanninga, Nord Universitet

Forskerne bak undersøkelsen «Blindsoner og mangfold - det lokale medielandskapet i Norge» svarer på Anki Gerhardsens påstand om at lokalavisene svikter sin samfunnsoppgave. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Lokalmediene har en motsetningsfylt oppgave, og det røyner på.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Anki Gerhardsen bruker vår undersøkelse «Blindsoner og mangfold – det lokale medielandskapet i Norge» til å argumentere for at lokalavisene svikter sitt samfunnsoppdrag. Dette er en viktig debatt, og vi er glad for at forskningen vår diskuteres.

Anki Gerhardsen Foto: Nadia Norskott

Gerhardsen påpeker noe essensielt: «uten grundig journalistikk med et bredt utvalg av kilder med helt ulik virkelighetsoppfatning, forsvinner virkeligheten, både i enkeltsaker og i det store bildet». Det viktigste vi sitter igjen med etter vår undersøkelse er likevel dette: Lokale medier bidrar med kilder og virkelighetsoppfatninger som ellers ikke ville nådd opp i den norske offentligheten. De små avisene og NRKs distriktskontor bidrar til en større bredde i hvem som intervjues, med tanke på kjønn, alder og hva slags rolle kildene har, enn de største avisene. Dette er viktige bidrag til medienes demokratiske rolle.

Les også

Mye sport og lite kritisk tenkning. Lokalpressen svikter sitt samfunnsoppdrag | Anki Gerhardsen

Lite kritisk journalistikk

Undersøkelsen vår viser helt riktig at det er lite kritisk journalistikk å finne – og at sport er den største temakategorien. Vi er enige i at slike prioriteringer bør diskuteres. Kritisk journalistikk er kjernen i det journalistiske oppdraget. Mangel på kritisk journalistikk er likevel ikke noe nytt. Sigurd Allern fant mye sport og få kritiske saker (bare seks prosent) i sin undersøkelse av ti norske aviser i 2000, både riksdekkende og lokalaviser, og han snakket den gang om en sportifisering av journalistikken.

Andre funn i vår studie nyanserer bildet av pressens samfunnsrolle: De minste avisene skriver mer om politikk enn de større, og det ser særlig ut til å skje når noe står på spill. En viktig demokratisk funksjon for lokalavisen er forsvar av folkestyre nedenfra. Akkurat det har vært lokalpressens hovedrolle, gjennom alle andre endringer, helt siden den begynte å vokse frem på 1830-tallet.

Les også

Mediene er ikke en hvilken som helst bransje. Journalistikk er ikke et hvilket som helst yrke | Knut Olav Åmås

Minnebank for lokalsamfunnet

Lokalmediene er minnebank og kollektiv hukommelse for lokalsamfunn. Det har også betydning i et demokratisk perspektiv: Innbyggere som føler seg inkludert, engasjerer seg lettere og deltar mer enn når tilhørigheten er svak. Det er dermed ikke bare den kritiske journalistikken som har demokratisk verdi. Nøytral informasjon om saker som skal behandles politisk, er også viktig i det perspektivet.

Vår studie omfatter det redaksjonelle innholdet i 24 lokale og regionale medier. De har sine styrker og svakheter på ulike områder, noe ligner styrker og svakheter som rikspressen har – bare i en annen målestokk. Men nettopp det å ha en variert mediestruktur med en flora av ulike typer lokale og regionale medier, bidrar i seg selv til et mangfold.

Både patriot og kritiker

Lokalmediene har en motsetningsfylt oppgave, og det røyner på. De skal være både patriot og kritiker og samtidig overleve økonomisk. Mediene skal gå maktutøvelse kritisk etter i sømmene, men også skape tilhørighet, fellesskap og identitet for innbyggerne.

Vi bør forvente at lokalavisene bruker tid og ressurser på kritisk journalistikk. Men de har også andre, svært viktige samfunnsmessige og kulturelle oppgaver. Det hører også med i diskusjonen om hvorvidt de har livets rett.

Birgit Røe Mathisen, Astrid Marie Holand, Lisbeth Morlandstø, Bengt Engan, Hege Lamark og Jan Erik Andressen, forskningsgruppen bak undersøkelsen «Blindsoner og mangfold – det lokale medielandskapet i Norge» ved Journalistutdanninga, Nord Universitet

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Journalistikk
  2. Forskning og vitenskap
  3. Lokaldemokrati