Hjerneforsker: La narkotikaforbudet stå | Svend Davanger

Vi har vært nødt til å leve med de uheldige effektene av alkohol og nikotin i samfunnet. Men vi er ikke nødt til å akseptere et tredje rusmiddel, cannabis, skriver hjerneforsker Svend Davanger.

Å si at cannabis er mindre skadelig enn lovlige rusmidler er som å si at pest er mindre skadelig enn kolera.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Det er godt at både Eirik Løkke i Civita (Aftenposten 11. juli) og Daniel Skjevik-Aasberg i Unge Høyre (TV 2 11. juli) nå er enige i at cannabisstoffene er skadelige i bruk, særlig for unge mennesker.

Dette var mitt hovedpoeng i en kronikk i Aftenposten 9. juli, der jeg skrev at cannabis sjelden truer sjelden livet, men måten vi lever det på.

Svend Davanger er lege, hjerneforsker og professor ved Universitetet i Oslo.

Oslo Unge Høyre har likevel bagatellisert skadevirkningene ved å si i januar at « ... om cannabis legaliseres vil det være det minst helsefarlige av de lovlige rusmidlene».

Samme tone hadde Eivind Trædal i Miljøpartiet De Grønne i Aftenposten 18. juni: «Man bør vurdere en legalisering av hasj, som er et rusmiddel som ikke er så fryktelig skadelig, men veldig populært».

Les også

Torstein Ulserød i Civita: –Narkotikadebatten kan føre til mer liberale holdninger til rusbruk. Men hva så?

Vi trenger ikke akseptere

Ifølge flere av verdens fremste rusforskere, blant annet Nora Volkow (tidsskriftet Dyade i februar), har brukere av cannabis signifikant risiko for å få reduserte kognitive evner, lavere skoleprestasjoner og redusert motivasjon.

De kan utvikle psykose og avhengighet, få svekket nevromuskulær kontroll, det vil si økt risiko for trafikkulykker, samt kronisk bronkitt.

Nei, du dør som regel ikke av det, men å kalle dette «mindre skadelig enn lovlige rusmidler», er som å si at «pest er mindre skadelig enn kolera».

Ulike rusmidler har ulike bivirkninger ved siden av den tilsiktede ruseffekten. Vi har vært nødt til å leve med de uheldige effektene av alkohol og nikotin i samfunnet. Men vi er ikke nødt til å akseptere et tredje rusmiddel, cannabis.

Som et butikktyveri

Da Skjevik-Aasberg i Unge Høyre møtte meg til debatt i TV 2, hevdet han at det er grundig kriminologisk påvist at det ikke er noen sammenheng mellom forbud og straff på den ene siden og størrelsen på forbruk i befolkningen på den andre siden.

Mener virkelig Unge Høyre at det ikke er sammenheng mellom rettslige reaksjoner og folks adferd?

Hvis det er tilfelle, ville man forvente at potensielle fartsbøter overhodet ikke virker preventivt på kjørehastighet, eller at straff for tyveri overhodet ikke virker inn på nasking i butikken. Hvis dette faktisk er tilfelle, er det mye annet i vårt samfunn som virkelig må omorganiseres, ikke bare cannabislovgivningen.

Jo, men etter så mange år har vi jo fortsatt et narkotikaproblem, sies det. Er dette et bevis for at lovgivningen mot cannabis og andre narkotiske stoffer har feilet?

Det er som å si at fartskontroller og fartsbøter har feilet, siden bilister av og til fortsatt kjører for fort.

Faktum er at vi har nokså nær lavest forbruk av cannabis i Europa. La oss fortsette med det.