Debatt

Screening gir kreftgevinst

 • Solveig Hofvind
 • Stefan Lönnberg

Brystkreftdødeligheten er 40 prosent lavere blant de inviterte kvinnene som møter til mammografiscreening, sammenlignet med de som ikke møter. Foto: Dag W. Grundseth

Forekomsten av langtkomne krefttilfeller er lavere blant kvinner som har deltatt i screening.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Kreftscreening reduserer forekomst eller dødelighet av kreft. Vi menerIvar Sønbø Kristiansen gir misvisende informasjon om dette i Aftenposten nylig.

Solveig Hofvind

Stefan Lönnberg

Mammografiscreening har gitt færre dødsfall og færre tilfeller med spredning ved diagnose. Screening mot livmorhalskreft gjør at livmorhalskreft er en sjelden sykdom i Norge i dag.

Færre dør av brystkreft

Resultater fra Norge viser at brystkreftdødeligheten er 40 prosent lavere blant de inviterte kvinnene som møter til mammografiscreening, sammenlignet med de som ikke møter. Det at man ikke dør av sykdommen betyr ikke at man vil unngå å dø, men at man vil dø av en annen årsak enn brystkreft, på et senere tidspunkt.

Les også:

Mammografiundersøkelser utsatt

Myndighetene snur

Av 21.888 kvinner som døde i 2012, døde 645 av brystkreft. I 1996, da Mammografiprogrammet startet, døde 823 av brystkreft av 21.792 totale dødsfall. Selv en stor reduksjon i brystkreftdødsfall vil ha begrenset effekt på total dødelighet. Det er gjort beregninger som viser at mammografiscreening reduserer total dødelighet med en-to prosent.

Etter at mammografiscreeningen startet har utstyret som benyttes ved screening— og diagnostiske tester utviklet seg til å kunne detektere svulster i et tidligere stadium og kunne gi mer detaljerte opplysninger. Forekomsten av langtkomne krefttilfeller er lavere blant kvinner som deltatt i screening.

Mindre livmorhalskreft

Livmorhalskreft er en av de vanligste kreftformene i verden, men er ikke vanlig hos kvinner i vestlige land, som Norge, fordi det screenes med celleprøvetester eller HPV-testing. For kvinner under 40 år er livmorhalskreft fortsatt den nest hyppigste kreftformen blant kvinner i Norge. Det er beregnet at screening reduserer risikoen for infiltrerende kreft i livmorhalsen med 70 prosent blant norske kvinner.

Overbehandling nødvendig

Ulempen med enhver tidlig diagnostikk er at man ikke sikkert kan identifisere de som vil dø av sykdommen fra de som vil dø med den, dersom det ikke gis behandling. Bedre diagnostiske metoder vil kunne si hvilken behandling som er tilstrekkelig for den enkelte kvinne. Overbehandling er, slik vi ser det, en ulempe i alle former for tidligdiagnostikk. Screeningprogrammene har gitt oss mye kunnskap om dette, men ytterligere studier er nødvendig for å forstå problemet bedre.

Les mer om

 1. Debatt
 2. Kreft

Relevante artikler

 1. NORGE

  Ny norsk studie: Mammografiscreening er til mer skade enn nytte

 2. NORGE

  Stig Solheim ble innkalt til forskningsprosjekt - det kan ha reddet livet hans

 3. NORGE

  Disse kreftformene øker mest. Her er åtte viktige funn om kreft i Norge.

 4. VITEN

  « Hvorfor holder alle kjeft om blærekreft?»

 5. NORGE

  Flest krefttilfeller i Rogaland

 6. VITEN

  Kan krefttrollet temmes? Svaret er et klart ja