Debatt

Kort sagt, onsdag 2. januar

  • Debattredaksjonen

Utspill om Krim-halvøya, innsyn i pengebruk og organisering av foreldrepermisjon. Dette er dagens kortinnlegg!

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Ikke greit å stjele Krim

Carl I. Hagens innlegg 18. desember kan kalles frekk og kynisk spredning av Kreml-propaganda. Russlands interesser ble fremstilt så intens at det like gjerne kunne ha vært redigert direkte fra Kreml.

Hagen mister fullstendig troverdighet med sine historieløse påstander. Kjenner Hagen i det hele tatt til de historiske fakta om at alle annekteringer i Europa faktisk var begynnelsen på både første og andre verdenskrig?

Det er vanskelig å forstå at en politiker som ønsker fred, samtidig støtter landet som angrep et suverent Ukraina. Dette er det samme Russland som annekterer, støttet Assad-regimet med våpen og separatister i Øst-Ukraina.
Jeg lærer skolebarn at de store og sterke ikke kan banke og mishandle de små og svake. I Hagens artikkel lærer man at det er helt greit å annektere (stjele), at krig er helt greit. Alt fordi han ønsker fred.

Slike utspill krenker de menneskene som reiste seg mot et korrumpert og råttent regime.

Kateryna G. Pedersen, adjunkt med opprykk, ukrainer


Krev mer pengeinnsyn

Modellen for stortingspartienes økonomi er resultat av et bredt sammensatt utvalg som jeg ledet. Utvalget laget en modell for hvordan pengestrømmene til partigruppene i Stortinget skulle være.

Utvalget anbefalte at alle partier skulle få et grunnbeløp som er likt for alle partigrupper og et tilskudd pr. innvalgt representant. Tilskuddet skal brukes til å styrke rådgiverkapasiteten til de folkevalgte, ifølge Stortinget. I praksis er det forskjellig hvordan de ulike partigruppene anvender sine tilskudd. Det ble også drøftet om tilskuddet skulle følge representanten slik at den enkelte innvalgte på Stortinget kunne ansatte sin egen rådgiver, slik mange europeiske land har.

Tilskuddsordningen har vist seg å være mer enn tilstrekkelig. Det bør derfor drøftes hvordan denne skal innrettes i fremtiden og hvor stort innsyn mediene og andre skal ha i pengebruken. Transparens i bruk av offentlige midler er alltid smart.

Regionreformen gir oss nå 11 regioner, og det vil utfordre den politiske organiseringen. Det er et stort tankekors at det er flere heltidspolitikere i fylkene enn det er valgt inn på Stortinget. Tilskuddet som gis til partigruppene på Stortinget, kan anvendes slik at rådgiverressurser stilles til rådighet både for dem som er valgt til Stortinget og de som er heltidspolitikere i de nye regionene.

Et samvirke og en desentralisering av de økonomiske ressursene er en modell som bør prøves ut. De etablerte partikontorene i fylkene kan betjene både de som er på Stortinget og de som er folkevalgt i fylkene. For de er ombudsmenn og -kvinner for sitt parti og sitt fylkes innbyggere. Fortsatt vil det være midler til å ha tverrfaglige rådgiverressurser til de folkevalgte på Stortinget.

Åpenhet er viktig i et demokrati. Det er derfor underlig at staten og mediene ikke krever mer innsyn i pengebruken i hele den frivillige sektoren i Norge utover idretten og partigruppene.

Berit Brørby, tidligere stortingsrepresentant og odelstingspresident


Poenget er flere pappaer i perm

17. desember skrev de vordende foreldrene Jørum og Baekelandt at de må sende datteren sin i barnehage når hun er syv måneder gammel fordi far, som er innkalt som vernepliktig lege, må utsette fedrekvoten.

Det åpenbare spørsmålet er: Hvorfor kan ikke fars arbeidsgiver sørge for at han kan ta ut permisjon når det passer familien best?

Det er nettopp slike situasjoner som viser hvorfor den tredelte foreldrepermisjonen er nødvendig. Vi må ha et system som gjør at flere får ta ut fedrekvoten sin og ikke lage regler som gjør at de slipper. Hvorfor skal fars jobb trumfe barnets trygghet?

Artikkelforfatterne tar feil når de sier at fedrekvoten ikke har effekt. Rapporten de viser til, konkluderer med at fedrekvoten har bidratt til en endring i synet på farsrollen, at fedre i dag er aktivt involvert i barnas liv fra fødselen av, og at de bruker mer tid på husarbeid og omsorg for barn.

Det er viktige likestillingsseire, og et premiss for at vi også skal få en effekt i arbeidslivet. Så la oss ikke ta permisjonen fra far igjen, men heller gjøre det lettere for ham å ta den ut.

Guri Melby, stortingsrepresentant, Venstre og Grunde Almeland, stortingsrepresentant, Venstre.

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Krim
  3. Russland
  4. Carl I. Hagen
  5. Offentlig innsyn
  6. Stortinget