Debatt

Personlighetstrekk påvirkes i betydelig grad av gener | Ted Reichborn-Kjennerud

  • Ted Reichborn-Kjennerud, professor, dr. med., Folkehelseinstituttet, Universitetet i Oslo

Personlighetstrekk er mer eller mindre stabile gjennom livsløpet. Det er med andre ord ikke grunnlag for store forhåpninger til forandring når det gjelder Donald Trump, skriver artikkelforfatteren. Foto: Bjørge, Stein

Professor Moxnes` standpunkt i debatten er fullstendig i utakt med moderne forskning.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I en velskrevet kronikk i folkeopplysningens ånd lanserte professor Sigmund Karterud 12. januar teorien om at Trump lider av narsissisme eller i verste fall narsissistisk personlighetsforstyrrelse.

Han la stor vekt på viktigheten av at befolkningen burde kjenne til innholdet i disse begrepene slik at det kan «føres en offentlig debatt om narsissismens vesen og implikasjoner».

«Et opplyst folk må holde tritt med fagutviklingen», og «Utenriksdepartementet bør kanskje trappe opp sine interne kurs om personlighetsforståelse», sier han videre.

En ekstraomgang av Hjernevask

Dette er et prisverdig prosjekt. Og viktigheten av mer opplysning ble raskt bekreftet. I et innlegg 16. januar reagerer professor i psykologi Paul Moxnes på at Karterud hevder at «narsissisme er en del av den menneskelige natur».

Moxnes sier at for ham «trenger ikke narsissisme eller andre personlighetstrekk å ha noe å gjøre med den menneskelige natur overhodet». Han mener at det «først og fremst er samfunnet vi lever i og de relasjonene som omgir oss, som skaper personligheten vår».

Ted Reichborn-Kjennerud

Dette standpunktet er fullstendig i utakt med moderne forskning. Plutselig er vi inne i noe som ligner en ekstraomgang av Harald Eias Hjernevask.

Det burde nå være allment kjent at alle menneskelige trekk som kan ha betydning for artens overlevelse, er påvirket av gener. Dette gjelder i høyeste grad personlighetstrekk.

Personlighetstrekk arves

Debatten om natur og kultur eller arv og miljø har pågått i generasjoner, ikke minst fordi vi ikke har hatt tilstrekkelig gode forskningsresultater å bygge på. Det har vi i dag.

Vi vet at personlighetstrekk går igjen i familier og at dette i betydelig grad skyldes gener. Det som skaper vår personlighet, er et samspill mellom gener og miljø der begge har omtrent like stor betydning. Arveligheten for normale personlighetstrekk er mellom 40 og 60 prosent.

Når det gjelder personlighetsforstyrrelser, er sannsynligvis genenes betydning større.

Kan være prestasjonsfremmende

Forskjellen på personlighetstrekk og personlighetsforstyrrelser er først og fremst kvantitativ. Når antall negative trekk fører til betydelig nedsatt funksjonsnivå, brukes begrepet personlighetsforstyrrelser.

Les også

Færre tror Trump er intelligent. 55 prosent mener han er uskikket som president.

Det er innlysende at mangel på empati eller vedvarende storhetsfantasier kan ha negative konsekvenser. Men en rekke personlighetstrekk kan være funksjonelle i mindre porsjoner. Ekstremt behov for beundring, som er et sentralt narsissistisk trekk, kan virke som en drivkraft og være prestasjonsfremmende.

Dette kan være forklaringen på at mange personer som gjør seg gjeldende i offentligheten har slike trekk.

Stabile gjennom livsløpet

Personlighetstrekk er mer eller mindre stabile gjennom livsløpet. Det er med andre ord ikke grunnlag for store forhåpninger til forandring når det gjelder Trump. Denne stabiliteten skyldes hovedsakelig gener, mens miljøfaktorer bidrar til endring. Men at en egenskap er påvirket av gener, betyr ikke nødvendigvis at den er uforanderlig. Personlighetsforstyrrelser lar seg behandle selv om terapien ofte kan være langvarig.

Delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les også

  1. Trump er en utradisjonell president, men han gjennomfører endringer som konservative har forsøkt i flere tiår

  2. Hva feiler det Donald Trump? | Psykiatriprofessor Sigmund Karterud

  3. Kronikk av Jørgen A. Flor og Allen Frances: Norge står i fare for å gjøre mange av de samme feilene som USA i psykiatrien

Les mer om

  1. Donald Trump