Debatt

Overgrep mot bistandsarbeidere er uakseptabelt

  • Nikolai Astrup, utviklingsminister (H)

Alle former for trakassering er uakseptabelt, skriver Regjeringens nye utviklingsminister. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Utenriksdepartementet arbeider med å forbedre varslingsrutinene blant ansatte verden over.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Norske bistandsarbeidere har engasjert seg i #metoo-kampanjen. I forrige nummer av Bistandsaktuelt kunne vi lese om rystende opplevelser fra norske bistandsarbeidere, både her hjemme og i ute i felt. En spørreundersøkelse utført av Bistandsaktuelt, viser at 35 prosent av kvinnene og syv prosent av mennene har opplevd uønsket seksuell adferd på jobb.

  • Les innlegget fra Sofi Halling og Line Begby, initiativtagere til #donoharm #aidtoo-kampanjen: Stille fra UD om seksuell trakassering

Alle former for trakassering er uakseptabelt. Utenriksdepartementet arbeider kontinuerlig med forebygging og forbedring av varslingsrutiner blant våre mange ansatte verden over. Vi forventer at våre partnere med arbeidsgiveransvar, deriblant FN og bistandsorganisasjoner, gjør det samme.

Jobber i krevende miljøer

Bistandsarbeidere gjør en uvurderlig innsats verden over i områder rammet av krig, konflikt og fattigdom. De jobber ofte i krevende miljøer med ulike kulturer, kummerlige bo- og arbeidsforhold og på risikofylte steder. Dermed stilles det ekstra høye krav til at arbeidsforholdet blir ivaretatt på en forsvarlig måte.

Norge har gjennom flere år bidratt til at flere av de store FN-organisasjonene har fått retningslinjer og lett tilgjengelige varslingskanaler, med mål om god og uavhengig oppfølging av varslerne. Vi har egne rutiner for oppfølging av norske junioreksperter til FN. Videre vil Utenriksdepartementet også ta opp denne tematikken i møter med våre partnere på en systematisk måte, der vi understreker vårt syn på at seksuell vold og overgrep mot ansatte er uakseptabelt, og i mange tilfeller kriminelt.

Vi forventer at mottakere av norske bistandsmidler har gode systemer på plass, inkludert tilstrekkelige rutiner for å forebygge, varsle og håndtere seksuell trakassering og vold som rammer deres egne ansatte.

Frem i lyset

Jeg gir honnør til Sofi Halling og Line Begby som har tatt initiativ til kampanjen mot seksuell trakassering innen bistandsbransjen, og til alle bistandsarbeiderne som har delt sine historier med Bistandsaktuelt. Det er bra at slike saker kommer frem i lyset. Jeg merker meg også at generalsekretærene i norske bistandsorganisasjoner uttaler at de som arbeidsgivere tar problematikken på største alvor.

Jeg ser frem til videre dialog om dette.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. #metoo
  2. Overgrep
  3. Seksuell trakassering
  4. FN