Debatt

For mange rein? | Tor A. Benjaminsen

  • Tor A. Benjaminsen
    professor, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Det er vanskelig å se problemet som noe annet enn at reindriften er i veien for nye gruver, nye vindmølleprosjekter, nye hyttefelt, nye veier, og nye kraftlinjer, skriver Tor A. Benjaminsen.

Det forunderlige i debatten om samisk reindrift er at fakta ikke diskuteres.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Er det for mange rein i Finnmark? spør Ottar Brox i en kronikk 2. januar. Fint, men da bør man samtidig spørre: I forhold til hva er det for mange rein?

Staten viser til fallende slaktevekter som bevis, sier Brox. Men disse har jo holdt seg stabile gjennom mange tiår. Forskning kan heller ikke vise noen nedgang i reinbeitene forårsaket av overbeiting. Så hva er problemet?

Tor A. Benjaminsen

Det er vanskelig å se problemet som noe annet enn at reindriften er i veien for nye gruver, nye vindmølleprosjekter, nye hyttefelt, nye veier, og nye kraftlinjer. De som vil ha flere rovdyr eller fri scooterkjøring, ser også på reindriften som et problem.

Dette er interesser som i en årrekke har fått spesielt Finnmark-benken på Stortinget til å be ulike landbruksministre intensivere arbeidet med å redusere reintallet. Det er altså en rekke ulike, men i reindriftens tilfelle, sammenfallende interesser i det norske samfunnet som ønsker å redusere reindriften for å rydde plass for annen aktivitet. Da er ikke fakta så viktig, og spesielt ikke når norske medier aldri har vært opptatt av å rette et kritisk blikk mot reindriftspolitikken.
Jeg er enig med Brox i at vi i denne debatten kan lære mye av studier av andre gjeterfolk. Han henviser til en artikkel av Fredrik Barth som viser at tilgjengelig arbeidskraft og alternative investeringsmuligheter vil regulere antall dyr vel så mye som reinbeitene. Dette er etablert kunnskap innen pastoralismeforskningen.

Det er helt legitimt for staten å redusere reindriften om dette er et demokratisk ønske, men da bør staten bruke rene og ikke vikarierende argumenter. Politiske prioriteringer er politikernes jobb. Forskernes jobb bør være å rydde opp i argumentene. I kronikken stiller Brox det store spørsmålet i debatten om reindrift. For å svare, er det nødvendig å se på hva som finnes av forskning om saken.

Les også:

Les også

  1. Er det for mange rein på Finnmarksvidda? | Ottar Brox

  2. Aftenposten mener: Reindriftsloven er moden for revisjon

Les mer om

  1. Finnmark