Mobiltelefonering skaper ulykker

  • Arne Borgersen
Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Statens vegvesen har nylig kartlagt årsaker til dødsulykker på norske veier og konkluderer med at førerfeil og høy hastighet er de vanligste årsaker. Med førerfeil menes blant annet hvordan kjøretøyet er blitt styrt, feilvurderinger, manglende kjøreerfaring og overdreven tro på egen dyktighet ifølge Finn Harald Amundsen i Statens vegvesen.Amundsen synes det er oppsiktsvekkende at mange ikke bruker sikkerhetsbelte, men når det gjelder konkrete tiltak, er det mulige endringer i fartsgrensene som trekkes frem. Det som imidlertid er oppsiktsvekkende, er at det i Veivesenets kartlegging ikke er nevnt med et eneste ord at førerfeil kan skyldes uoppmerksomhet fra førerens side og den stadig mer omfattende misbruken av mobiltelefon i bil. Dagens begrensede kontroll med bruk av mobiltelefon må intensiveres kraftig. Fokuseringen på fart er ikke nok.