Hvordan Oljefondet styres er viktigere enn valget | Sony Kapoor

Tanken på at et fond på 8000 milliarder kroner ledes av byråkrater uten relevant erfaring, burde uroe nordmenn like mye som tanken på fastleger som foretar hjernekirurgi, skriver Sony Kapoor.

Oljefondets innvirkning på den norske økonomien er altfor stor til å la det styres av underkvalifiserte byråkrater.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Uttak fra fondet finansierte en syvendedel av det offentlige budsjettet i 2016 og 2017. Driften av helse-, utdannings- og velferdssystemene vil fortsette å være delvis finansiert av langsiktig utbytte generert gjennom fondets investeringsstrategi. Dette avhenger i sin tur av hvor godt fondet forvaltes. Her er det grunn til bekymring.

For tiden gjør fondet det betydelig dårligere enn tilsvarende fond i blant annet Canada, Sverige og Nederland og risikerer med dette en gjentagelse av de store tapene det led i 2008. Dette har i stor grad Avdeling for formuesforvaltning i Finansdepartementet skylden for.

Avdelingen er ansvarlig for 99 prosent av risiko og utbytte som registreres av fondet, mens en mer kvalifisert stab på nesten 600 i Norges Banks kapitalforvaltningsenhet (Norges Bank Investment Management, NBIM) tvinner tommeltotter.

Departementet har gjentatte ganger avvist rådene både fra eksperter og fra den kompetente NBIM-staben som har ønsket å investere i privat kapital og infrastruktur, samt å øke plasseringen i utviklingsøkonomier slik de andre fondene gjør.

En mastergrad i økonomi kvalifiserer like lite til å forvalte Oljefondet som en grunnutdanning i medisin kvalifiserer til å foreta hjerneoperasjoner.

Grunn til bekymring?

Finans er riktignok ingen heksekunst og heller ikke hjernekirurgi, men riktig utdannelse og erfaring er avgjørende for å skape gode finansfolk.

Tanken på at et fond på 8000 milliarder kroner ledes av byråkrater uten relevant erfaring, burde uroe nordmenn like mye som tanken på fastleger som foretar hjernekirurgi. En mastergrad i økonomi kvalifiserer like lite til å forvalte Oljefondet som en grunnutdanning i medisin kvalifiserer til å foreta hjerneoperasjoner.

Dårlig utrustet for god investeringspolitikk

De fleste andre fond har et profesjonelt styre med stor ekspertise i den finanssektoren som setter investeringsstrategier. Gjedrem-utvalget, det vil si Sentralbanklovutvalget i Norges Bank, påpeker at Norges Banks styre, som først og fremst består av akademikere som forstår seg på pengepolitikk, er dårlig utrustet for investeringspolitikk.

Jeg bifaller Gjedrem-utvalgets anbefaling om å flytte fondet til et nytt selskap (NGIM), et særlovsselskap med et uavhengig og kompetent styre. Men utvalget overser det faktum at de viktigste avgjørelsene tas av Finansdepartementet.

Departementet både dommer og bøddel

I det minste på papiret fører Stortinget tilsyn med Finansdepartementet, men i realiteten har det ingen spesialkompetanse til å gjøre det. Departementet er både dommer, jury, politi og bøddel, og fører tilsyn med sin egen strategi. Mediene tar også feil når de fokuserer på NBIM som har bestemmelsesrett over bare ca. 1 prosent av investeringene som Oljefondet gjør.

Dagens investeringsstrategi kan ramme velferdsstaten

Ingen holder departementet ansvarlig, selv om dårlige avgjørelser derfra allerede har kostet nordmenn mer enn 150 milliarder dollar i tapt utbytte. Deres dårlige investeringsstrategi fører også med seg fare for store tap ved at risiko konsentreres i saktevoksende rike økonomier som er sårbare for et nytt stort krakk.

Det ville få alvorlige konsekvenser for velferdsstaten og kunne føre til store kutt i bevilgningene til utdanning, helse og infrastruktur.

Å etablere et Stortingets Råd for Oljefondet (SRO) vil sørge for uavhengig, konfliktfri ekspertise til finanskomiteen slik at den kan bli i stand til å følge opp Finansdepartementet og NBIM.

Denne vil erstatte det nåvørebde Representantskapet i Norges Bank som til største del avbestpr av tidligere politikere som ikke innehar riktig kompetanse.

En slik løsning, der NGIMs styre har myndighet til å ta avgjørelser om investeringsstrategi og er under effektiv oppfølging av Stortinget, støttet av et uavhengig SRO, tilsvarer beste praksis andre steder. Den lett slurvete tilstanden vi nå har, når ikke engang opp til grunnleggende internasjonale standarder.

Bring Oljefondet inn i det 21. århundre

Den kommende regjering burde straks opprette NGIM, som kan bli fulgt opp av Stortingets finanskomité støttet av en uavhengig SRO. Dette vil gjøre det mulig å ha kompetente og profesjonelle fagfolk som kan drive investeringsstrategi, øke utbyttet og redusere risiko.

Dette vil kunne nesten doble Oljefondets årlige bidrag til det norske budsjettet og være et felles multiplum for venstre- og høyresiden i dette valget. Det vil også redusere risiko, bedre åpenheten og gjøre alle beslutningstagere mer ansvarlige. Det er på tide å bringe Oljefondet inn i det 21. århundret.

Oversatt fra engelsk av Bjørg Hellum

Interessert i å lese mer om Oljefondet? Her er noen forslag:

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.