Venstre bedriver ansvarsfraskrivelse om budsjettet | Anne Siri Koksrud Bekkelund

Internrevisjon-spaltist Anne Sire Koksrud Bekkelund refser sin partifelle Sveinung Rotevatn (V) for hans kritikk mot inndekningene i budsjettforliket.

Det går ikke an å være en del av et budsjettforlik, for så å drive politisk polemikk mot det man selv er med på å vedta.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

To dager etter at den hvite røyken steg over statsministerens bolig og de fire ikke-sosialistiske partiene kunne erklære at landet får et budsjett også neste år, går Venstres Sveinung Rotevatn knallhardt ut mot kompromisset han selv er en del av.

Rotevatn fremmer i flere kanaler kritikk av at Regjeringen ikke fant bedre inndekninger for utgiftsøkninger, og får støtte fra Terje Breivik, som har ledet forhandlingene for Venstre.


I forhandlingene har utgiftene økt med syv milliarder kroner sammenlignet med Regjeringens eget budsjettforslag. Inndekning er blant annet funnet ved å øke utbyttet fra de statseide selskapene med én milliard, samt ved å kutte «ymse»-posten i statsbudsjettet med 715 millioner kroner.

Tapper statseide selskaper

Inndekningsforslagene fortjener kritikk. Spesielt ille er det at man tapper de statseide selskapene for penger, stikk i strid med alle råd for god offentlig eierstyring.

Like alvorlig er det at politikerne ikke evner å gjøre noe med den enorme utgiftsveksten og oljepengebruken. For hvert eneste budsjettforlik denne perioden, har pengebruken vokst raskere.

Enten forstår ikke politikerne at det er neste generasjons penger vi nå bruker opp, eller så bryr de seg ikke. Begge deler er ille.

Venstre må rette kritikken mot seg selv

Men Venstres representanter må rette kritikken mot seg selv.

Det går ikke an å være en del av et budsjettforlik, for så å drive politisk polemikk mot det man selv er med på å vedta. Hva skal egentlig velgerne tro?

Alle kan selvsagt lese Venstres alternative budsjett for å se deres primærstandpunkt. Men når man setter sin signatur på et kompromiss, er det kompromisset som er gjeldende politikk.

Rotevatn går i strupen på KrF

Spesielt ser det merkelig ut når Rotevatn kommer med sine forslag til alternativ inndekning, og det første han nevner er kutt i kontantstøtten. Han går dermed rett i strupen på KrF, som nettopp fikk gjennomslag for å øke kontantstøtten.

Alle vet at det ikke er regjeringspartiene eller Venstre som ønsket dette, men det måtte til for å få KrF med.

Hvis det er slike inndekninger Rotevatn og Venstre ønsker, kunne de jo vært ærlige nok til å gå til Regjeringen og si at de ønsker en enighet med Høyre og Frp, uten KrF.

Kanskje hadde det også gitt et noe rimeligere budsjettoppgjør. Venstre har tross alt, i motsetning til KrF, en del forslag til kutt i sitt primærbudsjett.

Venstre dobbeltkommuniserer

Budsjettprosessen har ikke vært vakker. Men sånn er det nok nødt til å bli så lenge Venstre og KrF insisterer på å stå utenfor den Regjeringen de selv til syvende og sist støtter.

Det var neppe færre krangler blant de rødgrønne, da de satt i regjering, de var bare mindre synlige.

Nå er imidlertid enigheten oppnådd. De som har vært med på den, må kunne stå for de vedtakene de fatter. De er alle like ansvarlige for en rekordhøy vekst i oljepengebruken. At Venstre prøver seg på slik dobbeltkommunikasjon er lite kledelig, og på grensen til lite redelig.

På Twitter: @annesik