Debatt

Gift tillatt i vaksiner

 • Universitetet I Oslo
 • Professor Emeritus Institutt For Molekylær Biovitenskap (imbv)
 • Forf>fysiolog
 • <forf>kjell Døving<

Det er trolig at kvikksølveksponering kan føre til nevrologiske lidelser. Likevel tillater vi bruk av thimerosal, et kvikksølvholdig middel, i vaksiner.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Gift. Kvikksølv er giftig. Hvor giftig for nervesystemet er først blitt klarlagt i de siste årene. Kvikksølv binder seg til spesielle molekyler i kroppen, og vil kunne gi mange ulike symptomer. Siden kvikksølv har en forkjærlighet for fett, er hjernen spesielt utsatt og da særskilt i oppveksten. Bakgrunnen for denne artikkelen er de mange indikasjonene som nå finnes på en mulig sammenheng mellom hvor mye kvikksølv en person har vært eksponert for og nevrologiske lidelser.

Den første hårlokk.

Mange sparer på sitt barns første hårlokk. En studie gjort i New Zealand viser at autistiske barn generelt hadde lite kvikksølv i den første hårlokk, mens normale barns hårlokk hadde et sterkt økende innhold av kvikksølv med økende eksponering. Prøvene av hårlokkene viser hvor mye kvikksølv som kroppen kvitter seg med. Dette viser at de autistiske barna ikke hadde evnen til å kvitte seg med kvikksølv. Kvikksølvet ble igjen i kroppen og ble anriket i fettvevet, spesielt hjernen.

Autisme og vaksiner.

I USA som i mange andre land, også Norge, brukte man et konserveringsmiddel, thimerosal, som inneholder kvikksølv i vaksiner, til barn. Det har vært en 10-dobling av antallet autistiske barn i USA i 1990-årene. Denne økningen initierte en stor undersøkelse av 278624 barn født i USA mellom 1990 og 1996 der man vurderte sammenhengen mellom den kvikksølvbelastning som barna ble eksponert for gjennom vaksiner med thimerosal og ulike nevrologiske plager (Young et al., 2008). Man fant en helt klar økning av autisme og andre nevrologiske lidelser (ADHD, Tics) i forhold til den eksponering barna hadde fått i antall vaksinedoser som inneholdt kvikksølv i denne perioden.

Det er tankevekkende at blant medlemmer av den amiske sekt i USA, som ikke vaksinerer sine barn, var det kun tre tilfeller av autisme, mens det etter statistikken skulle være mer enn 100. Av de tre barna som ble autistiske, ble ett vaksinert uten foreldrenes viten, det andre var adoptert og ble vaksinert i hjemlandet, det tredje vokste opp i et gruvestrøk i Pennsylvania.

Man kan ikke si at kvikksølv gir autisme, men det er rimelig å anta at det er en sammenheng mellom hvor mye kvikksølv barnet er blitt eksponert for og det enkelte barns arvelige mulighet for å kvitte seg med kvikksølv og sannsynligheten for autisme.

Kvikksølv og hjernen.

Vår hjerne består av et stort antall nerveceller. I snitt har hver nervecelle i hjernen kontakt med 10000 andre nerveceller, vha. utløpere som tilbakedannes og nyskapes hele tiden, spesielt under vekst. Kvikksølv hindrer dannelsen av nye utløpere og oppløser gamle utløpere. Andre metaller gir ikke samme effekt på nevrotubuli. (Se nettet ). Pasienter med Alzheimers sykdom får redusert hjernevolum og en rekke morfologiske forandringer i hjernen. Man har funnet at de personer som får sykdommen, har en tendens til å ha en variant av et transportprotein i blodet som ikke kan binde kvikksølv.

Kvikksølv i miljøet.

Kvikksølv finnes i jordskorpen og frigis langsomt til vann og anrikes i organismer som er høyt oppe i næringskjeden. Kvikksølvnivået i luften øker etter store vulkanutbrudd. Vi blir også eksponert for kvikksølv via medisiner og amalgam i tennene. Kvikksølvforbindelser har vært brukt i salver, som vanndrivende middel, og mot lopper og lus. Kvikksølvforbindelsen, thimerosal er blitt flittigst brukt både som konserveringsmiddel i vaksiner og som blekk i tatoveringer.

Forsvar.

Det finnes flere kjemikalier som binder kvikksølv, og slike stoffer kan hjelpe med å redusere mengden kvikksølv i kroppen. I biologisk vev vil kvikksølv fanges opp og bindes til spesielle proteiner. Slike proteiner finnes i bakterier, planter og dyr, hvilket reflekterer at forsvar mot giftige metaller har vært en viktig egenskap i evolusjonen. Alle individer har imidlertid ikke et like godt forsvar, og noen kan være mer utsatt enn andre for kvikksølvets effekter.

Forbud. I Norge kom forbud mot bruk, import og omsetning av kvikksølv og kvikksølvprodukter 1. januar 2008. Et unntak var bruk av thimerosal i vaksiner. I pressemeldingen fra departementet heter det: «Når miljøgiften kvikksølv havner i miljøet, er det svært skadelig, og bidrar bl.a. til at barn kan få utviklingsskader».

Les mer om

 1. Debatt

Relevante artikler

 1. DEBATT

  Kort sagt, lørdag 18. august

 2. DEBATT

  Aftenpostens anmelder ønsket seg en annen forestilling

 3. DEBATT

  Toje må rydde videre i begrepene | Thorgeir Kolshus

 4. DEBATT

  Hva er en «god» begrunnelse? Vi foreslår fire kriterier.

 5. DEBATT

  Kort sagt 28. oktober

 6. DEBATT

  Høyre er uten ideer i innvandringspolitikken | Torstein Ulserød