Debatt

«SFO er jo bare en oppholdsplass» virker som en utbredt holdning på kommunalt nivå | Anne Kristin Vie

 • Anne Kristin Vie, fagdirektør Offentlige tjenester og helse, Forbrukerrådet
Vi forventer at regelmessige brukerundersøkelser blir offentliggjort, skriver Forbrukerombudet.

I disse dager må tusenvis av barn ta sine første, nølende skritt inn i landets skolefritidsordninger. Foreldrene har også grunn til å føle seg usikre.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Mange barn skal tilbringe over tyve timer i uken på SFO/AKS før og etter skolen. Bør de glede seg til denne delen av skolehverdagen?

De fleste kommunene unnlater å fortelle om kvaliteten på tilbudet. Det tolker vi i den retning at dette er en tjeneste som blir nedprioritert hos kommunene.

Er det så nøye, det er jo bare en oppholdsplass? Det virker som dette er en utbredt holdning på kommunalt nivå.

Bare 13 av landets kommuner deler SFO-brukerundersøkelser på nett, viser Forbrukerrådets kommunetest. Mens kommuner stiller krav ned til minste detalj for skole og barnehage, virker interessen liten for innhold og kvalitet i skolefritidsordningen.

Jungeltelegrafen lever

De fleste foreldre betaler langt mer for plassen på SFO/AKS enn for en barnehageplass.

Likevel er det nærmest umulig å påvirke skolefritidstilbudet.

Mens barna er på skolen, testes og måles de jevnlig for å se hvordan de presterer i forhold til andre skoler nasjonalt og internasjonalt. Når det kommer til den betalte skolefritiden, forsvinner iveren etter å måle.

Det gjør at vi vet lite om hva som skjer, og muligheten til å forbedre tilbudet er tilsvarende liten. Er det å ta barn og foreldre på alvor?

Anne Kristin Vie.

Historier deles når foreldre snakker sammen om SFO/AKS. Det kan handle om alt fra stor utskifting av ansatte, forskjeller i tilbudet fra skole til skole og prisen vi må betale.

Uten brukerundersøkelser bygger det meste av det vi vet på jungeltelegraf og rykter foreldre imellom

Uten brukerundersøkelser bygger det meste av det vi vet på jungeltelegraf og rykter foreldre imellom. Det betyr ikke nødvendigvis at kvaliteten er lav, men at vi rett og slett vet for lite.

Det stiller både kommunen og skolen i et uheldig lys, og i siste ledd går det utover barnas hverdag.

Må offentliggjøres

Ifølge Utdanningsdirektoratet viser brukerundersøkelser at foreldre jevnt over er godt fornøyd med SFO-tilbudet til deres barn. Hvorfor er de da så vanskelige å finne?

Et betimelig spørsmål er om kommunene i det hele tatt har kjennskap til hvordan den betalte skolefritiden oppleves.

I 2013 målte bare én av tre kommuner kvaliteten i SFO, viste Forbrukerrådets kommunetest. Dersom det er behov for å utvikle og forbedre kvaliteten, er det avgjørende å ta foreldre med på råd.

Dessverre er det nærliggende å tro at undersøkelser i liten grad blir utført, eller at de havner i skuffen.

Forbrukerrådet mener det er på tide at kommunene tar et ansvar for den betalte skolefritiden

Selv elementære opplysninger om kommunens SFO/AKS-tilbud må vi grave frem for å finne. Hos tre av ti kommuner fant Forbrukerrådet hverken prisinformasjon eller åpningstider.

Seks av ti nettsider mangler informasjon om klagemuligheter. Dette er opplysninger som betalende forbrukere forventer å finne.

Forbrukerrådet mener det er på tide at kommunene tar et ansvar for den betalte skolefritiden. Vi forventer at regelmessige brukerundersøkelser blir offentliggjort. Det fortjener skolebarna våre.

___Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

- - -


PSST! Om du vil lese mer om barn og unge, anbefaler vi denne teksten: «Mamma, jeg tror jeg er svakest i barnehagen»


Mer om tematikken?

Les også

 1. Mange skolestarter blir dårlig forberedt på SFO

 2. Forbrukerrådet kritiserer kommunenes SFO-informasjon

 3. - SFO-plass bør koste maks en tusenlapp i måneden

 4. SFO-ansatt handlet for 222.000 av skolens kroner

Les mer om

 1. Skole
 2. Skolefritidsordning (SFO)
 3. Kommuner
 4. Foreldre
 5. Utdanningsdirektoratet
 6. Barn og unge
 7. Forbrukerrådet