Debatt

Vi svikter våre eldre som lever med demens

 • Erik Anker
  Ektefelle og pensjonert avdelingsoverlege
 • Trine Anker
  Datter og professor ved MF vitenskapelig høyskole
Koronarestriksjoner er nødvendige, men har det gått for langt? spør ektemann og datter til en dement kvinne på sykehjem.

Ved å stenge sykehjemmene ofrer vi en sårbar gruppe menneskers rettssikkerhet.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

En kvinne med demens bor på et sykehjem med strenge besøksrestriksjoner. Hun kjenner igjen sine nærmeste, men kan i liten grad gjøre seg forstått. Vi som skriver dette, er hennes ektemann gjennom over 50 år og hennes datter. Vårt felles språk er følelsenes språk: nærhet og kroppskontakt. Det er vanskelig i koronatiden.

Erik Anker og hans datter Trine Anker er pårørende til en dement pasient på sykehjem. De spør hvem som skal bestemme hvilken smitterisiko personer med demens er villige til å ta.

Koronarestriksjoner er nødvendige, men er det gått for langt? Da Norge stengte ned i mars, tok det to måneder før vi fikk se vår kjære igjen, bortsett fra et par besøk i sykehjemmets garasje. Den gang visste vi lite om hvordan pandemien ville arte seg, og det var allment kjent at de gamle og syke var særlig utsatt.

Så gikk smittetallene ned, og landet åpnet opp. Sykehjemmet godtok igjen besøk, men med strengt smittevern. Vi fikk adgang til å besøke vår kone og mor på rommet frem til august. Deretter kun i sykehjemmets kantine med krav om forhåndsavtale på telefon. Nå har smittetallene økt, og nye restriksjoner er iverksatt.

Få eldre smittes

Det kan synes paradoksalt å sette spørsmålstegn ved koronarestriksjonene på et tidspunkt med klar smitteøkning. Samtidig vet vi mer om smittesituasjonen nå enn før. Antallet eldre som blir smittet i Norge, er lav. Vi har tall som indikerer at rundt ni av ti koronasyke eldre overlever. I de fleste tilfellene er det ansatte som bringer smitte til sykehjemmene, ikke pårørende.

De oppløftende tallene har selvfølgelig med restriksjoner og godt smittevern å gjøre. Vi argumenterer ikke for full åpning av sykehjemmene, men for fornuftige tiltak basert på kunnskap om smittesituasjon og sykelighet blant sykehjemsbeboere, og om livskvalitet for personer med demens.

Les også

Smitten er høy, dødstallene lave. Oslo klarer fortsatt det Europas storbyer ikke makter.

Sårbar gruppe

I 2019 hadde Norge over 32.000 langtidsboende på sykehjem, hvorav 80 prosent lever med demens. Det er en sårbar gruppe. Mange har adferdsforstyrrelser og psykiske symptomer, og det er stor enighet om at trygghet og gode relasjoner er viktig for dem.

Koronatiltakene fører til at det blir vanskelig. Beboerne får korte og sjeldnere møter med sine nærmeste, uten at de forstår hvorfor. Faren for isolasjon og inaktivitet øker. I tillegg reduseres de pårørendes mulighet til å ivareta medvirkning, autonomi og livskvalitet.

Kan ikke tale egen sak

Koronarestriksjonene for sykehjemssektoren er omfattende, men uten de store økonomiske konsekvensene. De som rammes, er ikke yrkesaktive. Restriksjonene fører ikke til at bedrifter går konkurs, eller at skatteinntektene synker.

Etisk sett, derimot, koster det. Ved å stenge sykehjemmene ofrer vi en sårbar gruppe menneskers rettssikkerhet og utfordrer deres menneskerettigheter. Er det verdt kostnadene?

Mange eldre med demens er frarøvet muligheten til å tale sin egen sak. Men, talen er klar fra dem som har tatt ordet. Mange har valgt livskvalitet i samvær med familie og venner tross frykten for redusert levetid.

Hvem er det som skal bestemme hvilken risiko personer med demens er villige til å ta? De fleste, antagelig nesten alle, vil prioritere liv og kontakt med sine nære i den tid de måtte ha igjen, fremfor flere ensomme år på sykehjemmet.

Les også

Smitten går rett til værs. Men Norge holder fortsatt koronaviruset unna de eldre.

 • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

 1. Koronaviruset
 2. Eldreomsorg
 3. Sykehjem
 4. Smittevern