Debatt

Jo, sykehusene våre er forberedt på flere intensivpasienter

  • Bent Høie
    Bent Høie
    Helse- og omsorgsminister (H)
Det skal opprettes minst 100 nye utdanningsstillinger i intensivsykepleie, skriver helse- og omsorgsminister Bent Høie. Bildet er fra Diakonhjemmet i Oslo.

Og vi er ikke dårligere stilt når det gjelder intensivkapasitet enn andre land.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Det er ikke riktig at vi ikke er bedre forberedt på å behandle dårlige covid-19-pasienter nå enn i mars, slik det blir sitert i en kommentar fra Aftenpostens Joacim Lund. Sykehusene våre er bedre forberedt på en pandemitopp nå.

Sykehusene kan raskt iverksette opptrappingsplanene hvis situasjonen tilsier det. Vi har nå nok utstyr og legemidler, og respiratorkapasiteten er betraktelig høyere enn i mars. Over 3100 ansatte har gjennomgått internopplæring i intensivbehandling av covid-19-pasienter.

Det er heller ikke riktig, slik Aftenposten skriver i kommentaren, at norske sykehus er dårligere stilt når det gjelder intensivkapasitet enn andre land. Norge har en intensivkapasitet på nivå med de andre nordiske landene. OECD-rapporten som det refereres fra, viser at Norge ligger høyest av alle land når det gjelder antall leger og sykepleiere.

Nå er vi forberedt

Vi må skille mellom intensivkapasitet i en normalsituasjon og intensivkapasitet under en pandemitopp. I mars hadde vi behov for akutte løsninger. Det måtte lages planer for smittevern og drift slik at ikke all annen aktivitet stoppet opp. Det var ikke tiden for å starte et utredningsarbeid om å øke den ordinære kapasiteten.

Nå er vi forberedt på å takle en rask økning av pasienter som har behov for intensivbehandling. Flere sykehus har midlertidig økt antall intensivsenger hvis det har vært behov for det. Samtidig har vi startet jobben med å planlegge for en enda bedre intensivkapasitet på lengre sikt. Helseregionene har fått tre oppdrag av meg:

• Det skal utdannes flere intensivsykepleiere, og det skal opprettes minst 100 nye utdanningsstillinger i intensivsykepleie.

• Styrke arbeidet for å rekruttere, utvikle og beholde intensivsykepleiere i sykehusene.

• Utrede det fremtidige og helhetlige behovet for intensivkapasitet i sykehusene.

Bevilgningene er økt

Det står ikke på penger. Vi har økt bevilgningene med 6,5 milliarder i år i forbindelse med virusutbruddet, slik at sykehusene kan gjøre nødvendige tilpasninger i drift, bygg og personellbehov. Vi øremerker ikke midler til intensivsenger, men jeg har tro på at sykehusene gjør riktige prioriteringer, også her.

Vi kan dessverre hverken løse pandemisituasjonen eller fjerne tiltak kun ved å øke antall intensivplasser.

Noen pasienter dør til tross for intensivbehandling. Dette er et stort antall som ikke hadde tålt at vi hadde hatt mer smitte i samfunnet, selv om alle som hadde behov for det, fikk intensivbehandling.

Vi ønsker oss ikke en situasjon med mange flere pasienter med covid-19 som har behov for intensivbehandling. Ingen land i verden klarer en slik belastning over tid.

Les også

Intensivkapasiteten i Norge bør styrkes

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Nyhetsbrev Vil du ha tips om ukens beste debatter?

Les mer om

  1. Koronaviruset
  2. Sykehus
  3. Bent Høie