NRK oppfyller ikke sitt musikkmandat

  • Jørgen Karlstrøm
En musikkanmeldelse ble utgangspunktet for debatt. Her er artist Andreas Haukeland (Tix) og musikkanmelder Anders Grønneberg avbildet på NRK Debatten.

Hverken NRKs sjefer, kulturdepartementet eller Medietilsynet vil ta ansvar. Nå klager vi til Kringkastingsrådet.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Musikk som kunstform er blitt borte fra NRK, og den redaksjonelle dekningen er redusert til tilberedning av pannebånd. Kritikken av NRKs musikkdekning har vært like omfattende og langvarig som kanalens kutt i musikkjournalistikken.

NRKs musikkprofil svarer ikke til de krav og forventninger om redaksjonelt innhold, mangfold i kunstneriske uttrykk og bruk av norsk musikk, som NRK er omfattet av.

Hverken NRKs sjefer, kulturdepartementet eller Medietilsynet vil ta ansvar. I stedet peker de på hverandre. Nå klager vi til Kringkastingsrådet.

Jørgen Karlstrøm, styreleder i Norsk Komponistforening.

Magrere utvalg

Vi mener NRK ikke oppfyller sitt kulturelle oppdrag som allmennkringkaster etter NRK-plakaten, og de er blitt smale i et forsøk på å favne alle. Manglene på musikkfeltet handler i hovedsak om dette:

  • NRK står ikke for bredde og mangfold i musikken. NRK har ansvar for å tilby nyheter, aktualiteter og kulturstoff for alle. Vi ser en motsatt utvikling. Den nye kanalstrukturen i radio gir et magrere utvalg.
  • Norske opphavere får ikke spillerom. NRK har ansvar for å holde norsk musikkidentitet levende, men formidler lite musikk komponert av norske opphavere. Om lag halvparten av musikken på P2 som er skrevet av en norsk opphaver, er programvignetter. NRK P2 spiller dermed mer vignetter enn NRK Klassisk spiller musikk skrevet av norske komponister fra de siste 100 årene.
  • Redaksjonelt innhold om musikk er blitt borte. NRKs tilbud skal som hovedsak være av redaksjonell karakter, men dette ser ikke ut til å angå musikken. På NRK TV er samfunnsoppdraget knapt synlig. Å fylle sendeflaten med spillelister, kjendispludring, konstruerte vendettaer og hits på repeat er ikke å sette musikk inn i en samfunnsmessig kontekst.

Trenger politisk diskusjon

Vi mener det er helt nødvendig med en politisk diskusjon om NRKs oppdrag og samfunnsansvar for kulturen og musikken – nå. En behandling i Kringkastingsrådet vil inngå i en mer grunnleggende debatt om hvordan NRK utøver sin rolle i samfunnet.

Kulturminister Abid Raja (V) vil vente med en gjennomgang av NRKs oppdrag til 2023. Til kulturtidsskriftet Ballade viser han til prinsippet om armlengdes avstand og sier: «(...) det er Medietilsynet som vurderer om NRK overholder styringssignalene. På den bakgrunn er det ikke naturlig at jeg som kulturminister uttaler meg om NRKs programmer eller om NRK oppfyller sine forpliktelser.» 

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) vil ikke uttale seg om NRKs programmer.

Kulturministerens ansvar

Dette må bero på flere misforståelser om styring. Staten skal selvsagt ikke blande seg inn i redaksjonelle vurderinger, og kulturministeren skal selvsagt ikke uttale seg om enkeltprogrammer.

Men det er definitivt kulturministeren som har ansvar for å påse at NRK fyller funksjonen som allmennkringkaster. Prinsippet om armlengdes avstand betyr ikke fravær av styringsansvar. Det gjør heller ikke delegering av visse evalueringsoppgaver til Medietilsynet.

Dersom NRKs oppdrag ikke vurderes av Kulturdepartementet før i 2023, blir Kringkastingsrådets behandling enda viktigere. For både publikum og norsk musikkliv har krav på et bedre tilbud enn det NRK leverer i dag.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter