Debatt

Bane Nor ser togdrift og byutvikling i sammenheng

  • Gorm Frimannslund
    Konsernsjef i Bane Nor
Gorm Frimannslund er konsernsjef i Bane Nor.

Jeg vil svare på noen av påstandene fra Erling Dokk Holm.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

«Tog i trøbbel, by i trøbbel» er tittelen på en kommentar i Aftenposten 28. oktober. Der diskuterer Erling Dokk Holm et jernbaneprosjekt som planlegges i Drammen. Jeg vil svare på noen av påstandene.

Bane Nor skal etablere et nytt anlegg for togparkering i Drammen. Vi anbefaler bygging ved dagens jernbaneområde på Sundland. Dette området inneholder verkstedhall og mye aktivitet, og det skal det uansett fortsatt gjøre.

Bakgrunnen for behovet for en ny togparkering i drammensområdet er at Bane Nor jobber med å styrke togtilbudet. Det skal bli flere og lengre tog med start og endestasjon i Drammen. Togparkering her er derfor helt nødvendig.

Les også

Skal EU eller Norge bestemme mest over norsk jernbane? Nå står slaget.

God samfunnsøkonomi

Holm fremstiller det som om anlegget vil legge beslag på 300 dekar som ellers skulle vært brukt til boligbygging. Dette er feil. Det aller meste av området er fremdeles tilgjengelig for byutvikling. Et anlegg med plass til 13 togsett vil legge beslag på 10 dekar utenfor det området som allerede benyttes til jernbaneformål.

På Sundland kan vi bygge et anlegg som ikke berører matjord, som ikke trenger lange tilførselsspor, som kan skjermes og derfor ikke skape unødig støy for omgivelsene. Derfor anbefaler vi det.

Holm skriver at det ikke er gjort samfunnsøkonomiske vurderinger. Jeg er forundret over denne påstanden. I dette prosjektet som i alle andre, er det selvsagt gjort samfunnsøkonomiske analyser. En omfattende konsekvensutredning er helt klar i sin konklusjon: Alternativet på Sundland kommer best ut, også samfunnsøkonomisk.

Les også

Da ordet «konkurranse» dukket opp, kuttet Vy prisen fra 716 til 151 millioner. Slik var det mulig.

Bedre togtilbud

Bane Nor er underlagt strenge krav til begrensning av støy fra våre anlegg. Det er ingen grunn til å tro at det vil bli mer bråk fra Sundland i fremtiden enn det er nå. Plasseringen vil heller ikke ha vesentlig effekt på den planlagte boligbyggingen i området.

Jeg opplever ikke at det er noen konflikt mellom Bane Nors utbyggingsdivisjon og datterselskapet Bane Nor Eiendom i denne saken.

De siste årenes kraftige trafikkvekst viser at Bane Nor gir norske kommuner, regioner, næringsliv og reisende nøyaktig det de trenger: Et bedre togtilbud, slik at flere kan ta mer tog.

  • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les også

  1. Jernbanedirektoratet utsetter konkurranse om toglinjene rundt Oslo

  2. Aftenposten mener: Konkurranse kan være ubehagelig. Men det er sunt.

Les mer om

  1. Byutvikling
  2. Tog
  3. Drammen