Debatt

Ingen kan tvinges til å oppholde seg på karantenehotell

  • Hans Petter Graver
    Hans Petter Graver
    Professor i jus, Universitetet i Oslo
Det er ikke adgang til å benytte tvang for å gjennomføre isolering eller karantene, skriver Hans Petter Graver.

Reglene om karantenehotell er nok et eksempel på hvordan rettssikkerheten ofres i kampen mot korona.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Mange er urolige for om de nye reglene om karantenehotell innebærer tvangsmessig internering av dem som kommer til Norge fra utlandet. Dette bygger på en misforståelse av reglene. At isolering av folk som er smittet av covid-19 og smittekarantene etter covid-19-forskriften i dag er sanksjonert med straff, betyr ikke at det kan brukes tvang for å anbringe og holde folk i karantenehotell.

Viser hvor galt det kan gå

Historien om Hanne Ramberg som måtte i karantenehotell fordi hun besøkte barna i Danmark, viser hvor galt det kan gå når rettssikkerheten ofres i kampen mot korona (Aftenposten 18. november). Selv om hun har bolig å reise til i Oslo, ble hun nektet å dra til den. Dette fordi hun bare leier boligen sin og ikke eier den, slik forskriften krever. Myndighetene gjorde en grov feil dersom de ikke informerte henne om at hun hadde et fritt valg. Hun kunne selvsagt reise hjem, men ville risikere en bot om hun dro hjem til leiligheten sin.

Myndighetene gjorde en grov feil dersom de ikke informerte henne om at hun hadde et fritt valg

Forskriften om karantenehotell ble innført 5. november. Den bestemmer at alle som ankommer Norge fra utlandet, skal gjennomføre karantenen på karantenehotell. Dette gjelder også for norske statsborgere. Unntatt fra plikten til å oppholde seg i karantenehotell er de som bosatt i Norge eller eier bolig her, de som skal arbeide og hvor arbeidsgiveren sørger for karantene og norske studenter som studerer i ett av de nordiske landene. Det er også unntak for asylsøkere. Disse er det egne ordninger for.

Historien om Hanne Ramberg som måtte i karantenehotell fordi hun besøkte barna i Danmark, viser hvor galt det kan gå når rettssikkerheten ofres i kampen mot korona, skriver Hans Petter Graver.

Når man kommer til Norge, må man dokumentere at man fyller vilkårene for å slippe karantenehotell. De som ikke kan det, blir transportert til det aktuelle hotellet som kommunen har avtale med. Her må man leve isolert på rommet i ti dager. Mat blir brakt på rommet, og man får ikke oppholde seg i fellesarealer.

Kommunene har i samarbeid med hotellet en vaktordning. Det skal holdes oppsyn med at de som er i karantene, følger de retningslinjer som er gitt. Sivilforsvaret kan bistå med dette og blant annet sørge for adgangs- og utgangskontroll. Dersom brudd på karanteneplikten oppdages, skal politiet kontaktes. De vurderer eventuell strafferettslig oppfølging.

Hvilke rettigheter?

Hva slags rettigheter har egentlig den som blir satt i karantenehotell? Forskriften etablerer ingen klageordning. Og hvem skulle man eventuelt klage til? Politiet på grensen? Kommunen? Hva skjer om man forlater hotellet? Blir man holdt tilbake? Kan man hentes inn igjen om man lykkes å rømme?

Rundskrivet om karantenehotell pålegger kommunen å sørge for «informasjonsformidling om rettigheter og plikter til den reisende ved ankomst karantenehotellet».

Blir det her informert om at ingen kan beordres til å ta transporten til hotellet? At ingen kan tvinges inn i oppholdet der? At det ikke er hjemmel til å nekte folk å forlate hotellet? Eller å holde dem tilbake eller hente dem inn igjen?

Loven er klar på dette punktet. Da regjeringen la frem forslag om karantenehjemmel for Stortinget, sa den tydelig: «Tiltak som hjemles i denne bestemmelsen, vil være generelle befolkningsrettede tiltak. Dette vil være plikter for en ubestemt krets av personer som oppfyller kriteriene. Det kan ikke brukes tvang for å gjennomføre plikter etter bestemmelsen.» (Prop. 130L (2019–2020) s. 25.

I klartekst betyr det at det et ikke er adgang til å benytte tvang for å gjennomføre isolering eller karantene, enten dette skjer i særskilt anviste hoteller eller andre steder.

Så hva skjer?

Skjer det da ingenting om man setter seg på flytoget til Oslo i stedet for å ta den anviste bussen til karantenehotellet ved Gardermoen? Man må regne med tilsnakk og å bli anmeldt til politiet. Man må også regne med at politiet skriver ut et forelegg på en bot. Teoretisk sett kan overtredelse av plikten straffes med fengsel i inntil seks måneder.

På den annen side har man krav på å få sin sak prøvd for retten. Hvis opphold i karantenehotell i det enkelte tilfellet er uforholdsmessig, vil man ikke kunne straffes for å unndra seg dette.

Reglene om karantenehotell og informasjonen rundt disse er nok et eksempel på hvordan rettssikkerheten ofres i kampens hete.

Myndighetene gir generelle regler uten at konsekvensene er utredet

Myndighetene gir generelle regler uten at konsekvensene er utredet og virkningene veiet opp mot andre rettigheter og hensyn.

Mangelen på offentlig høring og politisk diskusjon gjør at reglene blir dårligere enn de burde ha vært. Når reglene er uklare og begrunnelsen mangelfull, blir rettstilstanden usikker og tilliten til både regelverk og myndigheter svekket.

Den viktigste oppgaven

Myndighetene ser det som sin viktigste oppgave å vinne kampen mot pandemien. Bedre hadde det vært om de så som sin viktigste oppgave å sørge for at samfunnet kommer best mulig gjennom pandemien. Det ville krevd bredere vurderinger enn bare det å slå ned pandemien, som styrer myndighetenes strategi i dag.

Les også

Koronahotell skaper harme. Mæland tror vi må leve med triste enkelthistorier.

  • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Koronaviruset
  2. Karantene