Ja, noen ganger må «barn» i fengsel

  • Sylvi Listhaug
  • Per-Willy Amundsen
Frp-leder Sylvi Listhaug og Per-Willy Amundsen, justispolitisk talsmann i Frp, svarer advokatene Knut Ditlev-Simonsen og Elisabeth Myhre.

For selv «barn» på 15 år kan være en reell og brutal trussel mot samfunnet.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Er det slik at personer som juridisk defineres som «barn», aldri under noen omstendighet skal fengsles? Det virker slik ut ifra advokatene Knut Ditlev-Simonsen og Elisabeth Myhres argumentasjon.

Fremskrittspartiet mener at barn som hovedregel ikke skal sitte i fengsel for ymse lovbrudd. Men det finnes nyanser, og det finnes unntak.

Svært alvorlig kriminalitet

Vi har en kriminell lavalder på 15 år. Da sier samfunnet du er voksen nok til å forstå og ta ansvar for dine handlinger. I denne saken var overgrepspersonene fra 15 år og 8–9 måneder til 16,5 år da de sammen voldtok, banket og ydmyket jenta på 15 år flere ganger over en lengre periode.

De var det vi kaller «unge menn» på gjerningstidspunktet.

Nei, de var ikke myndige. Men det betyr ikke at fengsel skal utelukkes eller begrenses til et par måneder så lenge vi har å gjøre med svært alvorlig kriminalitet.

Bakvendtland

Norge virker som et bakvendtland rent straffejuridisk. Ofte beskyttes overgriper i større grad enn ofrene. Dette utnytter selvsagt forsvarsadvokatene rått, og de gjør alt de kan for å male overgriperne sine som stakkarslige ofre.

I tillegg jobbet forsvarere hardt for å holde denne saken unna offentligheten ved å kreve referatforbud, noe dommerne ga de medhold i. Og hva var begrunnelsen for at offentligheten ikke skulle få vite noe om denne brutale saken? Jo, hensynet til overgriperne.

Forsvarerne av de unge voldtektsmennene stiller også spørsmålet: «Hva positivt vil vi oppnå som samfunn med å sette mindreårige i fengsel i de tilfeller samfunnsvernet ikke begrunner fengselsstraff?» Det enkle svaret på det er selvsagt den preventive effekten og respekten for loven.

Ren ønsketenking

Men her forsøker forsvarerne å etablere at deres klienter ikke har noen gjentagelsesfare. At samfunnet ikke lenger trenger å frykte dem. Dette er i beste fall ren ønsketenking. I verste fall er det bevisst forledelse.

Disse unge mennene, eller voksne guttene, har begått urett av verste sort mot et annet menneske. Det har vært bevisst, planlagt og over tid. Det finnes ingen formildende omstendigheter utover at de var relativt unge på gjerningstidspunktet.

Både av respekt for offer, allmennpreventive hensyn og samfunnsvern bør gruppevoldtekt og medvirkning til det straffes hardt og med fengsel.

Brutal trussel

Når forsvarere, medier og andre «forståsegpåere» konsekvent betegner gjerningspersoner som «barn», gjør de det av strategiske grunner.

Et barn på 9, 11 eller 13 år skal selvsagt ikke fengsles. Men når vi snakker om grove, potensielt livsødeleggende overgrep, gjennomført av personer på 15, 16, snart 17 år, da snakker vi om unge overgripere.

Samfunnet mener at kriminelle over 15 forstår konsekvenser av egne handlinger, samt rett fra galt. Disse forbryterne brydde seg tilsynelatende null om offerets integritet, liv eller helse og viste henne ingen empati.

Da er fengsel på sin plass, til tross for at vi i den juridiske verden snakker om «barn». For selv «barn» på 15, 16, eller 17 år kan være en reell og brutal trussel mot samfunnet. Det er denne saken et klart bevis på.