Debatt

Høyesterett har uthulet folkets rettigheter

  • Simon Balsnes
    Simon Balsnes
    Sentralstyremedlem, Natur og Ungdom
Det er åpenbart at å lete etter mer olje og gass bare forverrer situasjonen og setter menneskers rett til liv og helse i fare, skriver Simon Balsnes.

Det er alvorlig at Høyesterett har valgt å frata miljøet en reell juridisk beskyttelse.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Høyesterett går langt i å beskytte politikernes makt, men så kort som overhodet mulig i å beskytte folkets rettigheter. Vi mener at sterk ordbruk står i stil til dette.

Sigurd Meklenborg Salvesen skriver i Si ;D tirsdag 23. desember at det var feil av Natur og Ungdom å si at Høyesterett har forrådt oss. Han mener at klimasøksmålet ikke hører hjemme i domstolen, og hentyder til «amerikanske tilstander». Søksmålet var ifølge ham en trussel mot Stortingets suverenitet, ja kanskje selve demokratiet.

Det at domstolene etterprøver myndighetenes når individers eller gruppers rettigheter er truet, er hverken udemokratisk eller «amerikanisering». Det er et av selve grunnprinsippene ved en rettsstat.

Beskytter rettigheter

Grunnlovsfestede rettigheter eksisterer for å beskytte de som ikke kan gjøre stemmen sin hørt på Stortinget, som minoriteter, barn uten stemmerett og de kommende generasjoner. Domstolene skal og bør beskytte disse rettighetene og passe på at kortsiktige politiske vedtak ikke bryter med dem.

En dom i vår favør hadde heller ikke vært å overstyre et parlamentarisk flertall på Stortinget. Det var jo faktisk Stortinget selv, med ⅔ flertall, som først i 1992 og så i 2014 vedtok og oppdaterte Grunnlovens paragraf 112 for å gi miljøet et rettslig vern som skulle sikre at senere vedtak på Stortinget skulle kunne etterprøves. Det er regjeringen selv som har tilsluttet Norge Parisavtalen, som gir en enighet mellom verdens land om hvor stor oppvarming vi kan godta innenfor et levelig miljø.

Kun til pynt

Selv om Høyesterett anerkjenner paragraf 112 som en rettighet, har de nå satt terskel på brudd på denne rettigheten så høyt at den i realiteten kun er til pynt.

Det betyr at så lenge Stortinget gjør noen miljøvedtak og ikke «grovt tilsidesetter sine plikter», kan de trygt forårsake katastrofale og irreversible klimaendringer og sette kommende generasjoners liv og helse i fare uten å bryte med miljøparagrafen. Dette er alvorlig når vi vet hvilke enorme konsekvenser klimaendringene kommer til å få for Norge og verden.

Vi vet at verden allerede har funnet for mye kull, olje og gass til at vi klarer å nå klimamålene om vi brenner alt. Det er åpenbart at å lete etter mer olje og gass bare forverrer situasjonen og setter menneskers rett til liv og helse i fare. At Høyesterett nekter å forholde seg til dette, er meget alvorlig.

Vi respekterer Høyesterett som juridiske instans, men vi er skuffet over deres tolkning av paragraf 112. Vi mener dommen svekker folkets rettigheter. Dette er så alvorlig at vi valgte å ta i bruk sterke ord.

Vi har likevel ikke mistet troen på domstolen og håper at dette er mulig å gjøre om på i fremtidige dommer. Nå skal vi fokusere på kampen videre. Vi skal sørge for at klima blir den viktigste saken i valget 2021 og vurdere om vi skal ta saken videre til den europeiske menneskerettsdomstolen.

Les også

  1. Kjetil B. Alstadheim: Søksmål var en blindvei for klimakampen

  2. Miljøorganisasjonene tapte klimasøksmålet i Høyesterett

Les mer om

  1. Miljø
  2. Klima