Fagforbundet: Unicare tar 9,8 millioner fra eldreomsorgen i Oslo

At de rosverdige forholdene ved Manglerudhjemmet skyldes at sykehjemmet er privateid, er i beste fall en omgåelse av sannheten.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Aftenposten forteller nylig om hvor mye de ansatte har fått til for de eldre på det privateide Manglerudhjemmet i Oslo. De ansatte fortjener ros. Aftenposten fremstiller det som om dette er et resultat av at sykehjemmet er privateid. Det er i beste fall en omgåelse av sannheten.

Både Manglerudhjemmet og det kommunale Økernhjemmet er to av fire sykehjem som er med på et prøveprosjekt som er inspirert av en demenslandsby i Nederland, og begge får støtte fra Oslo kommune til prosjektet. Begge sykehjemmene har pub, spa, neglepleie, restaurant og egen butikk. Forskjellen er at det ene er privat, og det andre kommunalt drevet.

Unicares eiere tjener mye penger

I 2014 tjente eierne av Unicare 35 millioner kroner på salg av aksjer til investeringsfond. Fortjenesten gikk ikke til omsorgsarbeid, men til reinvesteringer i luksusleiligheter på fjellet.

Nå er regnskapene for 2015 klare. De viser at Unicare Holding tar 9,8 millioner kroner fra sykehjemsdriften i Oslo. Pengene kommer ikke fra verdiskaping, men ved å gi allerede lavtlønte helsearbeidere dårligere lønns- og pensjonsvilkår enn det offentlige.

Prisverdige ansatte

Selv med litt mindre til eierne ville det vært penger igjen til trivselstiltak for de eldre. I stedet er det penger kommunen har bidratt med gjennom prosjektet «Bedre hverdagsliv» som går til spa, neglepleie og pub.

Det er prisverdig at de ansatte vil bruke av sin fritid for pusse opp og skaffe gratis møbler for å gjøre det triveligere for de eldre. Men det burde ikke være nødvendig og er heller ikke holdbart på sikt.

Fagforbundet mener at hver eneste skattekrone til eldreomsorg, skal gå til eldreomsorg. Den eneste måten private, kommersielle eiere kan drive billigere på, er å kutte lønn og pensjon til de ansatte. For hvert år et sykehjem er privatisert, havner de ansatte lenger og lenger etter lønnsmessig.

Ansatte taper, eierne vinner

Et av Fagforbundets medlemmer, hjelpepleier Ellen, er et eksempel på det. I 2015 hadde hun 43 års fartstid på sykehjem. I fjor var det ti år siden sykehjemmet hun jobber på ble privatisert, og for hvert år sykehjemmet har vært privat drevet har de ansatte sakket akterut. I 2015 hadde hun 62.000 kroner mindre i grunnlønn enn en kollega med like lang ansiennitet i et kommunalt sykehjem.

Mens eierne tjener millioner av kroner, er det hjelpepleiere og helsefagarbeidere som taper. De har lavere grunnlønn, dårligere lønnsutvikling og lavere tillegg for kvelder, netter og høytider.

Folk sier nei

Tidligere ordfører Fabian Stang (H) kaller byrådets ønske om å avslutte kontrakten med Unicare for en politisk vendetta. Men byrådet i Oslo har folket i ryggen når de vil kommunalisere sykehjem som drives av kommersielle aktører.

Kanskje er det på tide at Fabian Stang lytter til velgerne. Folk flest ønsker ikke at det skal være lønnsforskjeller for ansatte som gjør den samme jobben.

I flere store meningsmålinger er meldingen krystallklar: Folk vil ha offentlig drevne pleie- og omsorgstjenester, med ideelle aktører som supplement. TNS Gallups måling fra 2016 viser at kun 6 prosent av befolkningen mener at det har noe for seg å privatisere og konkurranseutsette omsorgstjenester.

Diskusjonen om privat/kommersiell kontra kommunal drift av sykehjem har gått friskt etter at Aftenposten publiserte en film om trivselstiltak ved Manglerudhjemmet:

Dette er filmen som er sett og delt av rekordmange:

Aftenposten dro deretter på besøk til Manglerudhjemmet: