Konkurransen om Regjeringskvartalet må evalueres av en uavhengig og uhildet kommisjon — før kontrakten underskrives | Opprop

  • Innleggsforfatterne signerer nederst i teksten
Forslagene til nytt regjeringskvartal. Nederst til høyre vises Regjeringskvartalet som det er i dag, med Høyblokka og G-blokka. I utformingen av et nytt kvartal er det helt sentralt at transparens, like muligheter og etterrettelighet holdes i hevd, skriver innleggsforfatterne. Bla for å se større bilder.

Nå hever vi arkitekter stemmen.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.
Regjeringskvartalet i dag, med Høyblokka og G-blokka. I utformingen av et nytt kvartal er det helt sentralt at transparens, like muligheter og etterrettelighet holdes i hevd, skriver innleggsforfatterne. Bla for å se bilder av de ulike forslagene.

Statsbygg er Norges største utvikler, og har en viktig rolle i utviklingen av det norske samfunnet. De forvalter et stort ansvar for utvikling av offentlige rom og store offentlige prosjekter, som angår hele befolkningen.

Mange av prosjektene har en karakter, skala og samfunnsmessig betydning som gjør at de manifesterer og forsterker viktige demokratiske prinsipper for det norske samfunn.

Da må ansvaret forvaltes gjennom rettferdig og riktig grunnlag for arkitekturkonkukurransene og prosjektene som utlyses og gjennomføres. Kun ved at dette opprettholdes kan vi være trygge på at det beste prosjektet realiseres.

Splittet virkelighetsoppfatning

Regjeringskvartalets karakter, skala og samfunnsmessige betydning taler for seg selv. Det har stor betydning for landet, og vil bli et symbol for det norske demokratiet. Derfor er det helt sentralt at transparens, like muligheter og etterretteligheten i en slik konkurranse holdes i hevd.

Det har dukket opp mange ubesvarte spørsmål rundt grunnlaget for konkurransen og gjennomføringen av denne Når det nå har etablert seg en så stor usikkerhet rundt konkurransen støtter vi arkitektene i G8+ sitt initiativ for å få klargjort disse forholdene og sikre etterrettelighet og entydig svar.

Avvent kontraktinngåelse

Ingen er tjent med den splittede virkelighetsoppfatningen som har etablert seg og nå er knyttet til konkurransen. Ytterligere substansielle svar er nødvendig og vil kunne være premissgivende for fremtidige arkitekturkonkurranser som utlyses.

Med dette som bakteppe oppfordrer vi til en gjennomgang og evaluering av konkurransen av en uavhengig og uhildet kommisjon opprettet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og at kontraktsinngåelse for prosjektet avventes inntil gjennomgang og konklusjon fra kommisjonen foreligger.

  • Snøhetta fra Team Magna ved Tonje Værdal Frydenlund
  • Lund Hagem Arkitekter fra Team R ved kontaktperson Einar Hagem
  • Atelier Oslo fra Team R ved kontaktperson Jonas Norsted
  • Dyrvik Arkitekter ved Geir Dyrvik
    Narud Stokke Wiig Arkitekter (NSW) ved Ole Wiig
  • NIELSTORP+Arkitekter fra Team NIELSTORP+ ved Niels A. Torp og Øyvind Neslein
  • Code Arkutektur fra Team NIELSTORP+ ved Bjarne Ringstad
  • HRTB Arkitekter fra Team NIELSTORP+ ved Kjell Beite

Delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter