Debatt

Forbud mot cannabis beskytter ikke barna | Thomas Kjøsnes og Arild Knutsen

 • Foreningen For Human Narkotikapolitikk
 • Arild Knutsen
 • Thomas Kjøsnes
  Pårørende
Skadevirkninger av forbudet gjør at flere støtter regulering, ikke fordi de har et ønske om at de unge skal ruse seg mer, skriver Thomas Kjøsnes og Arild Knutsen i Foreningen for human narkotikapolitikk.

Barnevern og lange straffer splitter familier i jakten på det narkotikafrie samfunn.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

At man har egoistiske motiver, ufarliggjør cannabis og vil at barn skal ruse seg, er eksempler på billig retorikk i stigmatiseringen av dem som ønsker regulering av cannabis. Retorikken benyttes ofte av politi, leger og ungdomsarbeidere som har opparbeidet seg ekspertise og økonomiske rammer under gjeldende system. Politimester Hans Sverre Sjøvold kom nylig med slike insinuasjoner i Aftenposten.

Les også

Det hevdes ofte at norsk narkotikapolitikk er mislykket. Jeg er uenig.

At forbudet beskytter barn, er ikke støttet av forskning. Det hindrer hverken utbredelse eller tilgjengelighet. I stedet skaper det de farer man påstår å forhindre: Brukerne frykter å søke hjelp, stoffene blir farligere, effektiv informasjon forhindres, voldelig gjengkriminalitet øker og kriminelle rulleblader ødelegger.

Barnevern og lange straffer splitter familier i jakten på det narkotikafrie samfunn. Alt dette gir barn dårligere odds i livet.

Det politimesteren begrunner fortsatt kriminalisering med – som stor tilgang, kriminelle miljøer, ran, vold og syntetiske stoffer – forverres av forbudet og et marked utenfor lovlige rammer og kontroll. Ønsker man å beskytte de unge fra å havne i rusmiljøer, er det vanskelig å se hensikten i å ekskludere et stort antall unge og forvise dem til et illegalt marked der de lett rekrutteres til kriminalitet og overforbruk.

Vi som ønsker å regulere cannabis, har også barn, men vi støtter ikke en diskriminerende politikk som kan skade deres selvbilde og forhold til samfunnet.

Samfunnets overreaksjon med utvisninger, krenkende urinprøveregimer og bruk av maktapparatet er tillitsnedbrytende og skadelig.

Kriminalisering øker frykt, skam, hemmelighold, utenforskap, kriminalitet og maktmisbruk. Det gjør rusproblemer mer komplekse og øker avstanden til fellesskapet.

Et regulert marked slik vi har med tobakk og alkohol, er ikke frislipp. I dag er det illegale markedet sluppet løs på de unge, og politiet klarer ikke å redusere tilgjengeligheten. De unge ofres i forsøket. Kampen bør heller føres på vår hjemmebane med ansvarlig kontroll, ved hjelp av reguleringer.

Kriminalisering øker frykt, skam, hemmelighold, utenforskap, kriminalitet og maktmisbruk

Canada vil regulere cannabis for å redusere tilgjengeligheten for de unge, ødelegge det illegale cannabismarkedet og respektere brukerne. I Norge truer man med straff og kjører «si nei til narkotika»-kampanjer.

Ser man bare toppen av isfjellet, kan man få inntrykk av at all bruk er problematisk, og at strategien fungerer. I realiteten har bare et fåtall av brukerne et rusproblem. Det er verre at vi har illegal omsetning med mindreårige som kjøpere og selgere.

Skadevirkninger av forbudet gjør at flere støtter regulering, ikke fordi de har et ønske om at de unge skal ruse seg mer.

Få med deg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Følg debatten om legalisering:

Les også

Noen mener alt blir bedre med mer cannabis og mindre alkohol. Ikke engang folkeeventyrene ga såpass kreditt til en rev

, skriver lege Ola Jøsendal.Han fikk svar av Willy Pedersen:

Les også

 1. Avkriminalisering av cannabis er et gode

 2. Kan ikke røykere få bestemme selv?

 3. 12 prosent vil legalisere cannabis

Den britiske journalisten Johann Hari besøkte Aftenpostens kulturprogram for å diskutere legalisering av narkotika i Norge:

Les mer om

 1. Debatt
 2. Jus
 3. Rusbehandling
 4. Cannabis
 5. Hasj